“ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ”;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 

 

 

 

“Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αντίστοιχα, εφαρμόζεται και το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ Αλιείας και Θάλασσας. Αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την βιώσιμη πρόοδο της υπαίθρου.

  Στις Κυκλάδες έχουν ήδη εκδοθεί 2 προκηρύξεις για υποβολή επενδυτικών Σχεδίων στο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER για ιδιωτικά (Νοέμβριος 2019) και δημόσια έργα (Ιούλιος 2019) το 2019. Στην μεν πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα υποβλήθηκαν συνολικά 53 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 7.324.449,16€, υπερκαλύπτοντας κατά 246% περίπου την αρχική ενδεικτική δημόσια δαπάνη η οποία ήταν 2.980.000,00€. Στην δε πρόσκληση για τα δημόσια έργα υποβλήθηκαν συνολικά 24 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.461.354,59€, υπερκαλύπτοντας κατά 155% περίπου την αρχική ενδεικτική δημόσια δαπάνη η οποία ήταν1.590.000,00€.

  Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, και κατόπιν τηλεδιάσκεψης με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη συντονιστική επιτροπή των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER όλης της Ελλάδας βρίσκεται «υπό εξέταση η παράταση και απλοποίηση των προγραμμάτων LEADER» και αυξήθηκε η «δημόσια δαπάνη του προγράμματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε 253 εκατομμύρια ευρώ, από 146 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός» εντάσσοντας «ακόμα 700-800 επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για αγρότες και µικροεπενδυτές» σε όλη την Ελλάδα.

  Το Σεπτέμβριο του 2019 αναρτήθηκε η Αναμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., η οποία και έχει ορισθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και της έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες διαχείρισης για Πράξεις του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».

  Με την ίδια υπ’ αριθ. 2900 /1-8-2018 Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκε το ποσό του 1.889.052,00 για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες για την περίοδο 2018 έως 2023. Το ανωτέρω ποσό αφορά το άθροισμα της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής και εμφανίζεται θετική διαφοροποίηση από το καταγεγραμμένο ποσό προς διάθεση της Αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος κατά περίπου 700.000 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή:

 1. σκοπός των προγραμμάτων είναι η μέγιστη δυνατή ωφέλεια όλων των νησιών και των κατοίκων με τη μεθοδολογία σχεδιασμού «από τα κάτω» (“bottomup”)

 2. λόγω του γεωγραφικού κατακερματισμού των Κυκλάδων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι δύσκολο να λάβουν χώρα στο σύνολο των δήμων, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση να μην φτάνει μέχρι τις τοπικές κοινότητες

 3. είναι εξαιρετικά υψηλό το ενδιαφέρον των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τα προγράμματα αυτά, το οποίο και αποτυπώνεται στην υπερκάλυψη των αρχικώς κατανεμημένων προϋπολογισμών

 4. δε γνωρίζουμε πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια μετά την ανακοίνωση περί αύξησης του προϋπολογισμού Πρόγραμμα CLLD LEADER

 5. σε άλλες περιοχές, όπως το Ηράκλειο Κρήτης, τα νησιά της Αττικής και η Χαλκιδική, έχουν ήδη εκδοθεί προσκλήσεις για Πρόγραμμα CLLD «Αλιείας και Θάλασσας»

 6. στην ιστοσελίδα του προγράμματος δεν πληρούνται οι όροι διαφάνειας και ενημέρωσης, καθώς δε γνωρίζουμε πόσα και ποια είναι τα έργα που επιχορηγούνται, ποια είναι επιλαχόντα και ποια απορρίπτονται, δηλαδή τη σειρά κατάταξης τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Ποιο είναι το οριστικό προς διάθεση ποσό για το Πρόγραμμα CLLD «Αλιείας και Θάλασσας» για τις Κυκλάδες;

 2. Πότε θα εκδοθούν οι προσκλήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις Κυκλάδες;

 3. Υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια για το Πρόγραμμα CLLD/ LEADER σε συγκεκριμένες Δράσεις στις Κυκλάδες; Προτίθεται να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη των δράσεων αυτών;

 4. Αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα, πόσες αιτήσεις επιλαχόντων δικαιούχων αναλογούν στις Κυκλάδες μετά και την αύξηση του προϋπολογισμού; Με ποια κριτήρια θα αποφασιστεί η ένταξη τους στο πρόγραμμα;

 5. Προτίθεται να προχωρήσει σε βελτίωση των όρων διαφάνειας και διάθεσης στοιχείων στην ιστοσελίδα του προγράμματος ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες το πώς κατανέμονται τα κονδύλια;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νίκος Συρμαλένιος

Σταύρος Αραχωβίτης”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *