ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ

«ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΜΕ ΤΟΥΣ 2ΜΗΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 

dimotikosymvoulio2014Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   12 η του μηνός   Φεβρουαρίου  2016, ημέρα της εβδομάδας    Παρασκευή  και ώρα  17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2016 ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ)» ΤΗΣ κ. ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ΤΟΥ κ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #1.000# €  ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Α/ΘΜΙΟΥ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ (Σ/Β) ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Cosmote ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙ» ΝΗΣΟΥ  ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΚΩΔ. «ΚΑΜΑΡΙ Χ-14060 ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #305.000# €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΔΑΠΠΟΣ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ  Ν.Π.Δ.Δ. (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ΤΗΣ “PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΒΟΘΩΝΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ –ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΟΤΑ) .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #8.000# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 500/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ . ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΚΑΙ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #100.000# €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #2.489,00# € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #18.192,47# €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ #38.082,79# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *