Πρώτη Συνεδρίαση Λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

 

 

 

  “H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023  καθώς και την  Εγκύκλιο με αριθμό  98 (ΑΔΑ : 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) ΥΠ.ΕΣ, σας καλεί  σε ειδική  δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί την     23η  του μηνός  Φεβρουαρίου  2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 16:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΑΠΠΟΣ για τη συζήτηση θεμάτων που θα προκύψουν στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να αποστείλουν τα θέματα τα οποία επιθυμούν να συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο dsthiras@thira.gov.grμέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 για να γίνουν αποδεκτά και να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

 

Στην εν λόγω συνεδρίαση προβλέπεται να συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα τα οποία θα έχουν τεθεί από δημοτικούς συμβούλους,τρία (3) εκ των οποίων θα έχουν τεθεί από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και επιπλέον έως δύο (2) θέματα που  θα έχουν τεθεί από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση που τα θέματα  συνολικά ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό προβλέπεται δημόσια κλήρωση κατά την έναρξη της συνεδρίασης”.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *