ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

 

 

 

 

 

 

Η νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΑΠΠΟΣ την   4 η  του μηνός      ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2023, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 17:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

 

 

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.     XΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»,  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

 

2.     XΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)»,  ΤΟΥ κ. RUCAJ ERJON ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

 

 

3.     XΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»,  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Α. ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ & Α. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε.» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

4.     XΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»,  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

5.     ΨΗΦΙΣΗ EK NEOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΘ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

6.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 46/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΘ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

7.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 47/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023»

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΘ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

8.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 48/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ  1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΘ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

9.     ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΣΥΡΙΓΟΥ)», ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ,  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΥ #2.231,00# €.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

10.  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε), ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  DOTSOFT A.E., EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΥ  #3.947,00# €.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

11.  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ)», ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε ,  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΥ #2.363,00# €.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

12.  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΛΠ)», ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΑΛΒΗ,  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΥ #2.621,00# €.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

13.  ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΕΡΓΟΥ  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

14.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»  (ΟΚΜΠ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

15.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»  (ΟΚΜΠ)  ΕΤΟΥΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

16.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»  (ΟΚΜΠ), ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

17.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 16/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»  (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ  1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

18.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 17/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»  (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

19.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»  (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

20.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 119/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ»  –  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 23/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΟΚΜΠ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 

21.  ΕΓΚΡΙΣΗ  1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  «ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ«ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.» κ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 

22.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ Ν. ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                             κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

23.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  ΤΩΝ  ΟΤΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

24.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ.

 

25.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

26.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001760.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

 

27.  ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ.

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3852/2010, ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 375 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4IΓ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *