ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

 

 

 

Γιώργος Δαρζέντας-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019,  καθώς και το Α.Π. 18318/13-03-2020  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σας καλεί  σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την   16η του μηνός      Ιουνίου   2020, ημέρα της εβδομάδας    Τρίτη  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 

 

Α/α  ΘΕΜΑΤΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.     ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FIROIA E.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
2.     ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΚΠ Ο.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
3.     ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)  ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
4.     ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
5.     ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ κ. ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Π.Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ  κ. ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ.
6.     ΕΓΚΡΙΣΗ  1ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
7.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
8.     ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΑΣ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
9.     ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΗΡΑΣ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
10.  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, Η/Ζ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΑΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
11.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 376/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
12.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΜΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
13.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  (Ο.Π.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.
14.  ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ν.Π.  ΦΕΚ 75Α/30-03-2020.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
15.  ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
16.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ , ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ , ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ), ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
17.  ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
18.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ- ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *