Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Καμαρίου-Φηρών-Οίας στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 13η  του μηνός      Μαρτίου  2024, ημέρα της εβδομάδας     Τετάρτη   και ώρα 15:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΑΠΠΟΣ για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

 

 

 

 

Α/α   

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/2024). 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος κ. Μάϊνας Ιωάννης.

ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/2024). 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος κ. Μάϊνας Ιωάννης.

 

ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/2024). 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος κ. Μάϊνας Ιωάννης.

 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ. 

EIΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Κατσίπης Νικόλαος.

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΗΡΩΝ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αργυρός Νικόλαος.

 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Ιάκωβος.

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νομικού Γεωργία

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νομικού Γεωργία

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νομικού Γεωργία

EΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024. 

 

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  Πρόεδρος  της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κ. Κανελλάκης Κωνσταντίνος.

 

 

ANΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2024 ΤΟΥ ΔΛΤΘΗΡΑΣ).

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νομικός Γεώργιος.

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Ιάκωβος.

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Ιάκωβος.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΑΝΤΛΙΑΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ  Ι.Χ. ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΣΤΕΣ», Δ.Κ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 36/2024)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μαϊνας Ιωάννης.

 

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ Θήρας κ. Καφιέρης Μηνάς

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ  (ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2024 ΤΟΥ ΔΛΤΘΗΡΑΣ). 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νομικός Γεώργιος.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Μαυρομάτη Δήμητρα

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΦΗΡΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2024) 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μαϊνας Ιωάννης

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΡΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μάϊνας Ιωάννης.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ»-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Ιάκωβος.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»,  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « SANTORINIA E.E.», ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ. 

EIΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.  Μάϊνας Ιωάννης.

 

22.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΑΡΖΕΝΤΑ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Ιάκωβος.

 

23.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΑ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΑΡ.6 ΤΟΥ Ν.3463/2006). 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Ιάκωβος.

 

24.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1417/24.04.2018. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νομικού Γεωργία

25.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ «ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 4Χ4». 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑΘ κ. Καφιέρης Μηνάς.

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *