ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Κ.Λ.Π)

 

 

“Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, το οποίο θεσπίστηκε με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.

Στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων την επιχειρήσεων που:

  • Διαθέτουν οποιαδήποτε εγκατάσταση η οποία αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ως κατηγορία Α1, Α2 & Β και παράγει απόβλητα (π.χ. λιμάνια, νοσοκομεία, βιομηχανίες / βιοτεχνίες, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, βενζινάδικα, συνεργεία, εργοτάξια, λατομεία κ.τ.λ.).
  • Οι Δήμοι και οι Δημοτικές επιχειρήσεις.
  • Δραστηριοποιούνται στη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση (αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία κ.τ.λ.) επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αστική ή ποινική ευθύνη, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, οριστική διακοπή λειτουργίας και πρόστιμο, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης).

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η ετήσια έκθεση παραγωγού ή/και διαχειριστή αποβλήτων, θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα καταργηθεί η κατάθεση εντύπων.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο site http://wrm.ypeka.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *