Συντάκτης: SantoNews

Στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της ζητεί η περιφέρεια από το Υπουργείο Εσωτερικών

Η τραγική έλλειψη τεχνικού προσωπικού, δεν επιτρέπει την υλοποίηση του τεράστιου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας και την υποστηρικτική λειτουργία της προς τους Δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία των νησιών

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Από τον κο Χρήστο Γιώρη, εκπαιδευτικό και υπεύθυνο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θήρας ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας των εγγραφών στο σχολείο.