ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Α. ΣΙΓΑΛΑ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ