ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΛΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 272 ΩΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ;

 

 

“Ιατρούς Συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  για δώδεκα (12) μήνες  με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών  υγείας  στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ”

 

 

A/AΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-3-Η συνεργασία αφορά:

σε  παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 272 ώρες τον μήνα / Μηνιαία Μικτή Αμοιβή: 4270,00€

2ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-2-
3ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-2-
4ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-1-
5ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-1-
6ΙΑΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-1-
ΣΥΝΟΛΟ-10-

 

 

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο, εφημερίες,  όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του.

 

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 10/3/2020 έως και 27/3/2020, ώρα 14.00 ως εξής:

 

 

α)  να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β)  να την αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή

γ) να την  υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, τ.κ. 84700,  Υπόψη Τμήματος  Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

 

 

ΠΡΟΣ:

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

καρτεραδοσ, ΘΗΡΑ, τ.κ. 84700

ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητα για πρόσκληση -10- ΙΑΤΡΩΝ εξωτερικών συνεργατών”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *