ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 12 ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ Α.Π.Υ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

 

 

 

“Ένα σημαντικό νέο για το Γενικό Νοσοκομείο ΘΗΡΑΣ αναρτήθηκε χθες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A49%CE%A1% CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%9C%CE%98%CE%9C), ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΝΘ, 12 ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων.

Με την  Γ4β/53126/09-12-2022 απόφαση της  Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε το ΑΙΤΗΜΑ του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ (6515/16.9.22) για μια ουσιαστική διαφοροποίηση των προσφερόμενων οικονομικών πακέτων στη συνεργασία του ΓΝΘ με Ιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Η πρόσκληση αναζητά συνεργασία με 2 Παθολόγους, 2 Καρδιολόγους και 1 Αναισθησιολόγο με εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο οικονομικής ανταμοιβής και επίσης 2 Γυναικολόγους, 1 Μικροβιολόγο, 1 Ορθοπεδικό, 2 Γενικούς Ιατρούς και 1 Γενικό Χειρουργό με αναβαθμισμένα πακέτα οικονομικής ανταμοιβής.

Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Προσκλήσεων, δημιουργούν ρεαλιστική αύρα αισιοδοξίας ως προς την αναμενόμενη ανταπόκριση. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το αίτημα για τόσο ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών έγινε αποδεκτό και εγκρίθηκε στη βάση της ιδιαίτερης νομικής μορφής της ΑΕΜΥ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 15/12/22 έως και 16/01/2023, έως ώρα 14.00  και μπορούν να βρούν τα πλήρη στοιχεία τόσο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όσο και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Θήρας (www.santorini-hospital.gr) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr)”.

 

Σύμφωνα με την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 

“Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο,
εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με
τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του.

 

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την
ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους
ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα
περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή
τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το
ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων”.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *