Γενική Συνέλευση ΑΕΜΥ για την αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ

Θα αλλάξει την εκπροσώπηση του Νοσοκομείου  Σαντορίνης ο Υπουργός Υγείας;

 

 

 

 

 

“Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών, (οδός Γεωργίου Δαμάσκου αρ. 1 – Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Ν. 4972/2022- Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου.
  2. Εκλογή νέων μελών ΔΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4972/2022

 

 

 

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, την 6η Νοεμβρίου 2023   Δευτέρα και ώρα 14:00 χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας  πρόσκλησης.

 

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής  ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας  Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα την Εταιρεία κ. Υπουργό Υγείας (άρθρο 20 του Ν 4972/2022) είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης” .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *