Τα παράδοξα της τιμολόγησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και πώς η κυβέρνηση εποπτεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ

 

 

 

“Σχετικά με την Απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) της 31/8/2022, την οποία παραθέτουμε συνημμένη, στην Ερώτηση μας (5-8-2022) για τα παράδοξα που συμβαίνουν στις ακτοπλοϊκές γραμμές των Minoan Lines Πειραιάς – Μήλος – Κρήτη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 

 

Το ΥΝΑΝΠ επικαλούμενο τον αρχικό νόμο 2932/2001 όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν. 4948/2022, περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 3323.1/02/08/21-3-2008, δηλώνει ότι δεν υπάρχει ανώτατη τιμολόγηση στις συγκεκριμένες γραμμές, ενώ με εγκύκλιο της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ, μας καθορίζει μεταξύ ποιων λιμένων ισχύει η απελευθέρωση των ναύλων και ανάμεσα σε αυτούς προσδιορίζει και τους λιμένες της Μήλου και της Κρήτης. Τέλος μας λέει ότι οποιαδήποτε καταγγελία πάνω στα θέματα του ελεύθερου ανταγωνισμού περιέρχονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

 

Δηλαδή στην ουσία τις μας λέει;;; Ότι το παράδοξο το εισιτήριο Πειραιάς – Μήλος που τιμολογείται με 59 ευρώ, έναντι του Πειραιάς – Κρήτη 42 ευρώ, που είναι διπλάσια απόσταση σε μίλια, μπορεί να διαμορφώνεται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, αφού ο νόμος περί ελεύθερου ανταγωνισμού το επιτρέπει….

 

Φυσικά ωραία δικαιολογία, αφού όσο παράλογη και να είναι η εν λόγω τιμολόγηση -αφού μιλάμε για τη μισή τιμή για διπλάσια απόσταση –  ο νόμος της ελεύθερης οικονομίας (λέγε με καπιταλισμός), όχι μόνο το επιτρέπει αλλά απεναντίας το επιτάσσει. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για όλες τις «ελεύθερες» αυξήσεις που επιβάλλονται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αφού βάσει νόμου δεν υπάρχει όριο στην ανώτατη τιμολόγηση.

Έτσι αγαπητά δημοτικά συμβούλια της Μήλου, Κιμώλου, Σίφνου, Σερίφου και όσοι άλλοι διαμαρτύρεστε, μην διαμαρτύρεστε αδίκως, αφού υπάρχει ο σοφός νόμος που καλύπτει τις αυξήσεις των εισιτηρίων. Σε κάθε περίπτωση δικαίως διαμαρτύρεστε, αλλά τελικά τα παράπονα σας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού….

Κατά τα άλλα έχουμε μια κυβέρνηση που εποπτεύει την πιστή τήρηση του ελεύθερου ανταγωνισμού…..!!!!!!”

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6829/5-8-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ν.
Συρμαλένιου».
Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι με τις διατάξεις του
ν.2932/2001 (Α΄ 145), όπως κωδικοποιήθηκε με το ν. 4948/2022 (Α΄ 125), εφαρμόσθηκε η αρχή της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό
(E.O.K.) 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 (L 364). Σε συμμόρφωση με το
προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3323.1/02/08/21-03-2008
απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 530), σύμφωνα
με την οποία δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε συνδέσεις που πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια-προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, όπως ο ελάχιστος ετήσιος
αριθμός διακινούμενων επιβατών και ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων εταιρειών.
Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, από 01/11/2021 έως 31/10/2022, με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 2252.2-4/75824/21/15-10-2021 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΧ5Ε4653ΠΩ-ΝΩΤ), καθορίστηκαν οι συνδέσεις λιμένων
για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, μεταξύ των οποίων οι
συνδέσεις του λιμένα Πειραιά με τους λιμένες των νήσων Μήλου και Κρήτης. Συνεπώς, για τις
συνδέσεις αυτές δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση και οι τιμές των ναύλων
επιβατών και οχημάτων διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.
Σημειώνεται ότι η ταχύτητα των πλοίων, εφόσον τηρούνται τα εγκεκριμένα δρομολόγια, δεν
προβλέπεται να ελέγχεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική των ναυτιλιακών εταιρειών στο πλαίσιο του
ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ.8 της υπ’ αριθμ. 3323.1/02/08/21-03-2008
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄530) «Η ισχύς της
παρούσης δύναται ν’ αναστέλλεται μερικώς ή ολικώς, με Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις εναρμονισμένης πρακτικής,
από υπόχρεες για την εφαρμογή της παρούσης πλοιοκτήτριες εταιρείες ή πλοιοκτήτες, η οποία
οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση των τιμών των ναύλων και σε κάθε περίπτωση βλάπτει το κοινωνικό
συμφέρον. Η αναστολή ισχύει μέχρις έκδοσης οριστικής απαλλακτικής Απόφασης από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην οποία παράλληλα παραπέμπεται άμεσα οποιαδήποτε τέτοια
περίπτωση. Σε περίπτωση αναστολής ισχύος της παρούσης απόφασης εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. αριθ. 3323.1/01/05/26.5.2005 (Β΄ 718).». Κατόπιν των ανωτέρω και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄93),
οιαδήποτε υπόθεση ή καταγγελία επί θεμάτων ελεύθερου ανταγωνισμού περιέρχεται στην
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαβιβάζεται αρμοδίως
για αξιολόγηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *