ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΗΡΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

“Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   6η  του μηνός  Ιουνίου   2017, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα  18:00. Ανάμεσα στα θέματα, θα είναι οι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Φηρά (Αν υπάρξει απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, αλλιώς θα ξεβεντεμίσουμε!), οι ασφαλτοστρώσεις ( οι δρόμοι βρίσκονταν σε διακοπές στο Μπαλί και μόλις επέστρεψαν) και το πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο ( που έχει ήδη κατακλύσει τη Σαντορίνη).

 

Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  κλπ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 117/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #9.500#€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
3.ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΘΗΡΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
4.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. και Μ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.(ΟΙΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
5.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΔΡΟΣΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Ο.Ε.(ΟΙΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
6.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 16/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
7.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #62.000,00# € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
8.ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
9.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Α.Ο. ΘΗΡΑΣ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
10.ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
11.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
12.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΗΡΑ (ΟΙΑ), ΜΕ ΒΡΑΔΥΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ (4) ΜΗΝΕΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
13.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #2.480# € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
14.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
15.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 1,2,3,4,6,7 & 8 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #119.000,00# € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
16.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.
17.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 60/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 Δ. ΘΗΡΑΣ.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
18.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 249/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
19.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΠΕΡΙΣΣΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
20.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 515/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ 496/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ :  ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
21.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΙΟΥ (ΟΙΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
22.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #20.000# € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
24.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #380,00#€ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
25.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #3.000#  €(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *