ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 27 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 7ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

ακρωτηρι1Στην πρόσληψη, 27 ατόμων, για 7μηνη εποχική απασχόληση στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου Θήρας, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται 21 για ημερήσιους φύλακες, 2 νυχτοφύλακες και 4 για προσωπικό καθαριότητας.Η σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τα άτομα που θα απασχοληθούν, τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνουν και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Η προκήρυξη αφορά συνολικά 60 για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Δήλου, στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ακρωτηρίου Θήρας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου και στις Κατακόμβες της Μήλου που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων.

Προσόντα και διαδικασία επιλογής

 
Τα τυπικά προσόντα των ημερήσιων φυλάκων:

 
μέτρια γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρώσικης γλώσσας, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Για τους νυχτοφύλακες:

 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Όσον αφορά στο προσωπικό καθαριότητας, δεν απαιτούνται τυπικά ειδικά προσόντα.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με ειδικά προσόντα, η προκήρυξη περιλαμβάνει και προσόντα επικουρίας, που θα χρησιμοποιηθούν.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών, ενώ θα τηρηθεί προτεραιότητα, βάση εντοπιότητας.

 

ΕΝΤΥΠΑ

sox3 ogr64653p4-psg4-56e7fd3cd3a85

ogr64653p4-psg4-56e7fd3cd3a85

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *