ΠΡΟΣΛΗΨΗ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

 

 

ΦΩΤΙΑ 1ΒΟ Δήμος Θήρας, μετά την υπ΄ αριθμόν 190/2016 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού #31.000#€ για κάλυψη δράσεων πυροστασίας – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (ΑΔΑ:7ΣΑΖΩΡΝ-Σ7Ι) και την υπ’ αριθμόν 56263/5.8.2016 (ΑΔΑ: Ω9ΟΘΟΡ1Ι-Λ5Μ) εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ανακοινώνει ότι επιθυμεί να προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

 

Screenshot_1

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού, όπου απαιτείται.
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ – όχι χειρόγραφο)
  7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ – όχι χειρόγραφο)
  8. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (όχι χειρόγραφο)
  9. ΙΒΑΝ (όχι χειρόγραφο)
  10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα συμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 169 του Ν. 3584/2007.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Θήρας από 8.8.2016 έως και 16.8.2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *