ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

“ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

 

 

 

Φωτό: Σταύρος Κουταλίδης

“Τρόπους αποφυγής των καθυστερήσεων που προκύπτουν από τον νέο νόμο για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών δρομολογεί ο Δήμος Θήρας.

Στην καθιερωμένη σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου και των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων και στελεχών του Δήμου, η εφαρμογή του νέου νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και του ΠΔ. 80/16 (ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες), μονοπώλησε τη συζήτηση.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδόθηκε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου (30/12/2016) οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τις αναθέσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών γίνονται αυστηρότερες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Παράλληλα συζητήθηκαν τα προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών λόγω της υποστελέχωσης του Δήμου. Η μεγάλη ανάγκη για ειδικότητες μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και Πολεοδόμου-Χωροτάκτη) με στόχο την υποστήριξη των Υπηρεσιών Δόμησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας, αποτελεί καίριο ζητούμενο καθώς δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στις εν λόγω υπηρεσίες από την έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.

Μεταξύ άλλων θεμάτων τέλος, συζητήθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας καθώς και ορισμένων Κανονιστικών Αποφάσεων που χρήζουν επικαιροποίησης.

Κοινή συνισταμένη όλων των τμημάτων η στενή συνεργασία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *