ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΑΛΙ; ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ; ΤΙ;.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ την 24η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
OΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ International Tourismus Borse 2019 ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 6-7-8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (ΙΤΒ 2019)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ME ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ SEA DIAMOND».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 72/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. –ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #262,00# € (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ) ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 00.6433.000 ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1ΗΣ ΕΜΑΚ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 77/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΓΕΩΘΗΡΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 63/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :Α)ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 61/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2019 ».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Α)ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 62/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΩΤΗ (1Η) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Α)ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ “SEA DIAMOND” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 373/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α.Ο. ΘΗΡΑΣ, Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ, Α.Ο. ΠΑΝΝΘΗΡΑΪΚΟΣ, Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΜΑΝΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.432/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 49/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» ΤΟΥ κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΓΙΑΝ ΧΟΥΑΝΓΚ ΤΟΥ ΚΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-03-2019 ΕΩΣ 31-03-2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΠΙΑ» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 10/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 35 ΤΟΥ Ν. 3937/2011».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ “ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #65.878,62# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #12.206,16# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ κ. ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΪΚ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ (Β΄) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *