ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΘΕΜΑ-6-7-8 ΑΛΩΒΗΤΟΣ Ο ΚΥΡ-ΗΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7742/13-08-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 152/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 12ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ- ΜΑΝΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ .

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 149/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ κ. ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 150/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ κ. ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 130/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ κ. ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 18/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΑμεΑ Η «ΓΛΑΥΚΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ/ΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Κ.Λ.Π. ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4325/2014».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ (β΄φάση που αφορά σε κράτηση δωματίων)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΚΑΜΑΡΙ) ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018 ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *