ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΤΡΕΧΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

 

Φωτογραφία: Ιπποκράτης Αλεξίου

“Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας χορήγησε προέγκριση κατασκευής νέου θαλάμου του ακτινολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν Θήρας, κατηγορίας Χ-2, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο αξονικός τομογράφος.

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.800 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

Κριτήριο αξιολόγησηςΗμερομηνία δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας
Συμφερότερη Προσφορά βάσει τιμής08 ΜΑΪΟΥ 2017

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑΩΡΑ
Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο Προμηθειών15 ΜΑΪΟΥ 2017ΔΕΥΤΕΡΑ11:00

Α. Περιγραφή Τεχνικού Έργου:

(1) Κατασκευή μεταλλικού σκελετού προς τοποθέτηση φύλλων μολύβδου στο χώρο ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (δεν περιλαμβάνει τα φύλλα μολύβδου)

διαστάσεων 5,72μ μήκους x 3,00μ ύψους
διαστάσεων 6,19μ μήκους x 3,00μ ύψους
διαστάσεων 4,48μ μήκους x 3,00μ ύψους
διαστάσεων 4,60μ μήκους x 3,00μ ύψους
και εμβαδού ~51.70m²

Η τοποθέτηση φύλλων μολύβδου θα γίνει σε μεταλλικό σκελετό διατομής 60*40mm με πάχος 2mm ο οποίος θα στηριχθεί μέσα σε ειδικού στραντζαριστούς στρωτήρες άνω κάτω σε οροφή και δάπεδο αντίστοιχα. Οι ορθοστάτες θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 50εκ.
Τα φύλλα μολύβδου θα είναι πάχους 2,5mm και θα βιδώνονται με κατάλληλο τρόπο επί της μεταλλικής κατασκευής ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εννιαία θωράκιση του χώρου λόγω των βιδών. Η επικάλυψη των φύλλων μολύβδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15mm και θα τοποθετούνται από το δάπεδο μέχρι το ύψος των 2,70μ κατ’ελάχιστο.

(2) Κατασκευή επένδυσης ξηράς δόμησης με σκελετό 5εκ. και διπλή γυψοσανίδα από την εσωτερική πλευρά στο χώρο ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ μπροστά από την επένδυση μολύβδου.
Η κατασκευή θα γίνει με σκελετό γυψοσανίδας πάχους 5 εκατοστών ο οποίος θα εδράζεται στο δάπεδο σε ειδικό ίσου πλάτους στρωτήρα και στην οροφή σε αντίστοιχο επίσης στρωτήρα. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 60εκ. μεταξύ τους. Στα σημεία όπου θα πρέπει να γίνει προετοιμασία για τοποθέτηση κουφωμάτων, τα ανοίγματα κτίστη θα ενισχυθούν με μεταλλικό προφίλ τύπου UA. πριν την τοποθέτηση των γυψοσανίδων, ανάμεσα στους ορθοστάτες θα τοποθετηθεί θερμομόνωση πετροβάμβακα πάχους 5εκ. και βάρους 50kg/m³.
Η τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα γίνεται στην πρώτη στρώση κατά την κάθετη κατεύθυνση και στη δεύτερη στρώση κατά την οριζόντια ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη στατική συμπεριφορά του χωρίσματος σε ενδεχόμενες ρωγμές αρμών.
Οι γυψοσανίδες θα στοκαριστούν και θα τριφτούν επιμελώς ώστε να ελαιοχρωματιστούν (βλ. περιγραφή πιο κάτω).

(3) Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών:

μονής θύρας με μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη συνολικού ανοίγματος 1,00μ x 2,20μ στο χώρισμα μεταξύ του χώρου ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ και ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC

μονής θύρας με μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη συνολικού ανοίγματος 1,00μ x 2,20μ στο χώρισμα μεταξύ του χώρου ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC, WC ΙΑΤΡΩΝ (2) και WC ΑΜΕΑ

μονών θυρών με μεταλλικές κάσες ηλεκτροστατικά βαμμένες συνολικού ανοίγματος 0,70μ x 2,20μ στα χωρίσματα μεταξύ του χώρου ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC, WC ΙΑΤΡΩΝ (2) και WC AWC Γ.

Οι κάσες των θυρών θα είναι μεταλλικές στραντζαριστές από DKP λαμαρίνα πάχους 1,5 mm σε προφίλ που να χωνεύει το θυρόφυλλο και να επιδέχεται τοποθέτηση λάστιχου στεγανοποίησης. Θα φέρουν τρυπήματα για 3 μεταλλικούς μεντεσέδες στις πλευρές ανάρτησης των θυρόφυλλων καθώς και τρυπήματα για την τοποθέτηση κλειδαριάς.
Τα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με πυρήνα διάτρητης μοριοσανίδας, περιμετρικό ξύλινο τελάρο βαμμένο με λούστρο και τελείωμα φορμάικας HPL πάχους 0,1mm. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από τον φορέα μετά από υπόδειξη των χρωματολογίων της μονάδας παραγωγής της φορμάικας.
Όλες οι θύρες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση και τη χρήση τους όπως U πόμολα, κλειδαριές, μεντεσέδες μεταλλικούς ανοξείδωτους. Τέλος οι κλειδαριές των θυρών WC θα φέρουν ένδειξη κατειλημμένου χώρου.

(4) Εγκατάσταση (όχι προμήθεια) θυρών ακτινοπροστασίας:

διπλής θύρας με μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη επενδυμένης με μόλυβδο πάχους 2,5mm συνολικού ανοίγματος 1.80μ x 2.20μ και θυρόφυλλα με πυρήνα μολύβδου 2.5 mm στο χώρισμα μεταξύ του χώρου ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ και ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

μονής θύρας με μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη επενδυμένης με μόλυβδο πάχους 2,5mm συνολικού ανοίγματος 0,80μ x 2.20μ και θυρόφυλλο με πυρήνα μολύβδου 2.5 mm στο χώρισμα μεταξύ του χώρου ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τοποθέτηση θυρών ακτινοπροστασίας. Οι θύρες ακτινοπροστασίας θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά και την τελική διαμόρφωση των χωρισμάτων με πυρήνα μολύβδου. Το πάχος του χωρίσματος υπολογίζεται στα 26,5εκ. (7,5+7,5εκ. εκατέρωθεν σκελετός γυψοσανίδας, 2,5+2,5εκ. εκατέρωθεν διπλή γυψοσανίδα ως τελείωμα και 6+0,5εκ. πυρήνας μεταλλικού σκελετού και φύλλου μολύβδου.
Η κάσα θα πρέπει να είναι επενδυμένη με μόλυβδο ίσου πάχους με αυτού της επένδυσης της τοιχοποιίας και να ενδείκνυται για χώρο ακτινοπροστασίας τουτέστιν να εξασφαλίζει με κλειστή πόρτα την πλήρη επικάλυψη προστασίας χωρίς κενά. Θα φέρει 4 τρυπήματα για μεντεσέδες βαρέως τύπου.
Το θυρόφυλλο θα πρέπει να έχει τις ίδιες ακτινοπροστατευτικές ιδιότητες.
Όλες οι θύρες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση και τη χρήση τους όπως U πόμολα (με δυο άξονες), κλειδαριές, μεντεσέδες μεταλλικούς ανοξείδωτους.

(5) Εγκατάσταση (όχι προμήθεια) σταθερού κουφώματος με μολυβδύαλο ακτινοπροστασίας ίσης με φύλλο μολύβδου 2,5mm

Η τοποθέτηση του μολυβδυάλου θα γίνει στο χώρισμα μεταξύ των χώρων ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ και ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ σε ειδικά στραντζαριστά πλαίσια στήριξης από ανοξείδωτη λαμαρίνα έσω και έξω.

Τοποθέτηση μολυβδύαλου. Για την τοποθέτηση του μολυβδύαλου θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτα πλαίσια στραντζαρισμένα σε σχήμα Ζ ούτως ώστε να καλύπτουν το άνοιγμα κτίστη και να δημιουργούν μια “φωλιά” στήριξης του μολυβδυάλου εσωτερικά. Ο μολυβδύαλος θα είναι εμπλουτισμένος με μολύβι και βάριο, εμποδίζοντας την προσπέλαση  «Ακτινών Χ» εύρους από 80 έως και 300 kV (kilovolt) και θα φέρουν Laser σήμανση του ισοδύναμου προστασίας, σύμφωνα με τις Διεθνείς Οδηγίες του International Electrotechnical Commission (IEC 61331-1:2014 και IEC 61331-2:2014). διάσταση ανοίγματος : 1.68*1.00m

(6) Κατασκευή ψευδοροφής από μεταλλικό σκελετό τύπου ΤΑΥ με τελείωμα πλακών ορυκτής ίνας με επικάλυψη βινυλίου στους χώρους ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΗ / ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, XΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ / ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ εμβαδού ~154,55μ²

Ο σκελετός της ψευδοροφής θα αποτελείται από ενισχυμένο σκελετό ανάρτησης ψευδοροφής λευκό κατάλληλης διατομής, τύπου “Τ” σε μορφή κάνναβου για στήριξη φωτιστικών και των panel οροφής. Τα υπόλοιπα κενά θα κλειστούν με αντιμικροβιακά panels από ορυκτή ίνα με επένδυση βινυλίου τα οποία θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στις ενώσεις τους με τον σκελετό.

(7) Κατασκευή ψευδοροφής από ξηρά δόμηση με μεταλλικό σκελετό και φύλλο ανθυγρής γυψοσανίδας και θυρίδας επίσκεψης στους χώρους ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC, WC Α, WC Γ, WC ΑΜΕΑ, WC ΙΑΤΡΩΝ εμβαδού ~25.49m²

(8) Ελαιοχρωματισμός όλων των χώρων πλην του χώρου ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ με τρεις στρώσεις πλαστικού οικολογικού χρώματος με ματ φινίρισμα, για εσωτερική χρήση. Θα βαφούν οι τοιχοποιίες όλων των χώρων πλην των WC και οι οροφές των WC. Εμβαδό ~335m² τύπου ISOMAT professional

(9) Ελαιοχρωματισμός του χώρου ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ με τρεις στρώσεις ειδικής οικολογικής, υποαλλεργικής, αντιμικροβιακής βαφής – πλαστικό χρώμα τύπου smaltoplast, VECHRO. Εμβαδό ~58μ²

(10) Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στην τοιχοποιία των χώρων ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC, WC Α, WC Γ, WC ΑΜΕΑ, WC ΙΑΤΡΩΝ Β’ διαλογής, χρώματος και διαστάσεων της επιλογής του φορέα. Η αρμολόγηση θα γίνει κατ’ αντιστοιχία με την επιλογή των πλακιδίων. Εμβαδό ~180μ²

(11) Προμήθεια και τοποθέτηση αντιστατικού και αγώγιμου δαπέδου πάχους 2mm, κάνναβο χαλκοταινιών συνδεδεμένων με γείωση ελεγχόμενη από τον ηλ. πίνακα (βλ. Η/Μ μελέτη) στο χώρο ΧΩΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. Εμβαδό ~30,85μ²

Η τοποθέτηση του δαπέδου προϋποθέτει την επιπεδότητα της υποδομής συνεπώς εφόσον χρειαστεί θα κατασκευαστεί μια στρώση αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου έως 2mm ώστε να εξομαλυνθούν ατέλειες και κλίσεις. Το υλικό του δαπέδου θα είναι αγώγιμο (με ρινίσματα μετάλλου) PVC ή καουτσούκ σε πλάκες διαστάσεων 600*600mm οι οποίες τοποθετούνται επί του επιπεδωμένου υποστρώματος σε κάναβο χαλκοταινίας για γείωση. οι αρμοί θα είναι θερμοκολλητοί και θα κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένη υγειονομική γωνία και σοβατεπί 100mm στη συναρμογή με την τοιχοποιία.

(12) Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα δάπεδα των χώρων ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC, WC Α, WC Γ, WC ΑΜΕΑ, WC ΙΑΤΡΩΝ με τα αντίστοιχα σοβατεπί, ποιότητας Β’ διαλογής, της επιλογής του φορέα. Η αρμολόγηση θα γίνει κατ’ αντιστοιχία με την επιλογή των πλακιδίων. Εμβαδό ~25μ²

(13) Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ειδών υγιεινής για τους χώρους ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC, WC Α, WC Γ, WC ΑΜΕΑ, WC ΙΑΤΡΩΝ (4 νιπτήρες απλούς + 1 ΑΜΕΑ, 4 λεκάνες απλές + 1 ΑΜΕΑ, λαβές, σαπουνοθήκη, χαρτοθήκη, 8 καθρέπτες – ένα σε κάθε επιμέρους χώρο) τύπου IDEAL Standard Vidima.

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί πλήρως, βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *