ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΤΡΕΧΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ       “Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας χορήγησε προέγκριση κατασκευής νέου θαλάμου του ακτινολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν Θήρας, κατηγορίας Χ-2, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο αξονικός τομογράφος.         ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ...