ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ H OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 
 perifereia     Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/01/2016 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 , σε ποσοστό 100%.

2. Δέσμευση  πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σε ποσοστό 100% των ανελαστικών δαπανών.

3. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2015 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης του οικ. έτους 2015 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ολύμπου – Διαφανίου νήσου Καρπάθου».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας».

6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Λαϊκών Κατοικιών Κω».

7. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο».

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών στο 2ο Γυμνάσιο Κω».

9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θήρας».

 

10. Έγκριση 4ης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου : “Συντήρηση
Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων” αναδόχου
ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Π.Ε.

11. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την α) προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την Περιφ. Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2016 προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ, β) προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων των ΝΠΔΔ (ΟΑΕΔ ΡΟΔΟΥ) προϋπολογισμού 10.800,00€ χωρίς ΦΠΑ, τα πρακτικά κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – ενστάσεων – παραλαβής προμήθειας του άνω διαγωνισμού, την έγκριση διάθεσης πίστωσης 40.000,00€ για την διενέργεια του άνω διαγωνισμού.

12. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) έτους 2016.

13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών επαναδημοπρατούμενου πρόχειρου διαγωνισμού για «Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρμένων βιβλίων Κτηματολογίου Ρόδου».

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων / προσφυγών «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων, για το σχολικό έτος 2015-2016».

15. Έγκριση του πρακτικού της αξιολόγησης των προσφορών για την με α.π. 151875/12753/08-12-2015 «Πρόσκληση υποβολής προσφορών» για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες νέες ανάγκες σε δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Κυκλάδων.

16. Έγκριση αναλήψεων δαπανών τεχνικών έργων – μελετών και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

17. Έγκριση αναλήψεων δαπανών τεχνικών έργων των συμβάσεων πολυετούς υποχρέωσης περιόδων: [2013–2014 -2015] , [2014-2015] και [2015-2016] για το έτος 2016  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό από 16% σε 23% του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

19. Έγκριση δαπανών για καύσιμα θέρμανσης και καυσίμων κίνησης και λιπαντικών και
ορισμός υπολόγων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

21. Έγκριση Δράσεων Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

22. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

23. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση έναρξης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή στην έκθεση ITB 2016.

25. Δικαστικές Υποθέσεις.

 

26. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

 

27. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

 

28. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

Αντιπεριφερειάρχης

 

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Χρήστος Μπάρδος

2.  Χρήστος Ευστρατίου

3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη

5.  Χρηστιάννα Πάπιτση

6.  Ειρήνη Σβύνου

7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης

8.  Άννα Μαυρουδή

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης

3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου

5.  Νικόλαος Βενάκης

6.  Παρασκευή – Ελευθερία Φτακλάκη

7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος Φρούντζας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2.  Αντιπεριφερειάρχες

3.  Πρόεδρο Περιφερειακού

Συμβουλίου

4.  Μέλη του Περιφερειακού

Συμβουλίου

5.  Εκτελεστικός Γραμματέας

6.  Νομική Υπηρεσία

7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και

Δωδεκανήσου

8.  Μέσα Ενημέρωσης.

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *