ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

 

 

“Το Γ.Ν.Θήρας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 18 Ιουλίου 2016. Κατά το προπαρασκευαστικό διάστημα (μέχρι την έναρξη λειτουργίας) αλλά και το διάστημα από 18 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες δαπάνες και έσοδα.

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών16.379,92
Προμήθεια Η/Υ – Λογισμικού116.743,22
Εξοπλισμος Τηλεπικοινωνιών25.593,17
Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού135.891,51
Μελέτες Διάφορες9.747,70
Λογισμικά Προγράμματα – Άδειες Χρήσης40.950,33
Λογισμικά Προγράμματα – Συνδέσεις Προγραμμάτων5.778,71
Λογισμικό Υλοποίησης Έργου Διαδικτυακής Πύλης3.658,00
Εγγύηση Ενοικίου Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας450,00
Εγγυήσεις Αγορών Με Leasing289,05
ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ355.481,61
 
Υγειονομικό Υλικό77.881,76
Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού97.485,52
Αναλώσιμα Υλικά Ακτινολογικού Εργαστηρίου14.986,89
Αγορές Τροφίμων και Ποτών10.434,93
Κλινοστρωμνές11.835,97
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών49.429,36
Προμήθεια Αερίων Διαφόρων24.745,45
Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Αναλυτών61.886,32
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας6.923,19
Λοιπή Γραφική Ύλη18.333,89
Προμήθεια Ειδών Επισκευών και Συντηρήσεων Κτιρίων4.830,15
Προμήθεια Ιματισμού21.280,51
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ400.053,94
 
Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού971.338,30
Εφημερίες – Υπερωρίες -Εξαιρέσιμα235.443,28
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1.206.781,58
 
Αμοιβές Λοιπών Ελεύθερων Επαγγελματιών17.922,13
Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Ειδικές Υπηρεσίες32.042,10
Ταχυδρομικά Τέλη1.098,46
Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά Τέλη16.018,36
Ενοίκια Leasing Μεταφορικών Μέσων2.282,57
Ασφάλιστρα Περιουσίας882,46
Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων32.627,66
Επισκευές και Συντηρήσεις Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών30,01
Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχαν.Μέσων, Η/Υ, Λογισμικού11.755,20
Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων43.484,81
Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού45.868,74
Τέλη Φωτισμού68.913,59
Δαπάνες Ύδρευσης και Άρδευσης18,88
Δαπάνες Καθαριότητας10.993,65
Λοιπές Παροχές Τρίτων38.969,10
Δαπάνες Λοιπών Μεταφορών (χρήσης αυτοκινήτων)3.193,28
Οδοιπορικά Έξοδα Μετακίνησης Υπαλλήλων30.809,33
Δαπάνες Εκδηλώσεων0,00
Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων4.022,64
Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις35,60
Δαπάνες Αγορών Εντύπων και Βιβλίων & Γραφική Ύλη7.110,66
Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών και Ανακοινώσεων99,20
Διάφορα Έξοδα6.620,62
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ374.799,05
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ2.337.116,18
 
ΕΣΟΔΑ 
 
 
Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Προερχόμενα από Ιδιώτες59.751,37
Επιχορηγήσεις για Μισθοδοσία Προσωπικού και Δαπάνες Λειτουργίας5.000.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ5.059.751,37
  
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ2.738.275,96

Το Γ.Ν. Θήρας το ίδιο διάστημα (18/07/2016 έως 31/12/2016) καθώς και το προπαρασκευαστικό διάστημα προκειμένου να αυξήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προσέλαβε:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΙατρικόΝοσηλευτικόΛοιπό ιατρικό- νοσηλευτικό Διοικητικό- Οικονομικό Τεχνικό  Λοιπό
Προβλεπόμενες θέσεις564116391221
Προσλήψεις 143416251114
Αποσπάσεις (προς το Νοσοκομείο)24    
Αποχωρήσεις 2222 

Το ίδιο διάστημα (18/07/2016 έως 31/12/2016) η επισκεψιμότητα στο Γ. Ν Θήρας καταγράφεται ως εξής:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2016 (ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2016)
Επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία9.200
Εξωτερικοί ασθενείς Ακτινολογικού220
Εξωτερικοί ασθενείς Μικροβιολογικού640
Εξωτερικοί ασθενείς Τμήμα Επειγόντων8.500
Εργαστηριακές εξετάσεις Μικροβιολογικού4.900
Εργαστηριακές εξετάσεις Ακτινολογικού3.800
Εισαγωγές ασθενών220
Χειρουργεία μιας ημέρας1.395
Χειρουργεία72
Τοκετοί8
Εισαγωγές ΜΕΜΦ17
Επισκέψεις ξένων ασθενών στο ΤΕΠ1.620 (20%)

Κατά τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις σε :

 • Θέρμανση/αερισμό/κλιματισμό.
 • Πυρασφάλεια. (Πυρόσβεση – πυρανίχνευση)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων.
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. (Κλήση αδελφής, ενδοεπικοινωνία κλπ.)
 • Ιατρικά Αέρια
 • Η/Ζ.
 • Ανελκυστήρες.
 • Aπόλυτα φίλτρα
 • Αντικεραυνική προστασία.

Πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους συνεργάτες :

 • Έλεγχος νερού/ χλωρίωση / καθαρισμοί σωλήνων.
 • Απολυμάνσεις πύργων ψύξης και σωληνώσεων.
 • Απολύμανση κτιρίου.

Έγινε προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού και τέθηκαν σε λειτουργία:

 • Κουζίνα.
 • Πλυντήρια.
 • Κλίβανοι Κεντρικής Αποστείρωσης

Επίσης ολοκληρώθηκαν

 • Προμήθεια και εγκατάσταση βιοχημικού – αιματολογικού αναλυτή, και αναλυτών τροπονίνης & αερίων αίματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων,  πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού.

 

Τέλος έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία:

 • Χειρουργική αίθουσα, σηπτικό χειρουργείο ΤΕΠ και δύο αίθουσες τοκετών.
 • Ακτινολογικό και βιοπαθολογικό εργαστήριο
 • Μονάδα Εμφραγμάτων”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *