ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)     “Το Γ.Ν.Θήρας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 18 Ιουλίου 2016. Κατά το προπαρασκευαστικό διάστημα (μέχρι την έναρξη λειτουργίας) αλλά και το διάστημα από 18 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες δαπάνες και έσοδα. ΔΑΠΑΝΕΣ       Προμήθεια Επίπλων...