ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 544.000

 

 

 

 

 

Βασική φωτό: Σταύρος Κουταλίδης

«Ο Δήμος Θήρας έχει προχωρήσει τις τελευταίες μέρες σε 3 προκηρύξεις ύψους 544,000€ για έργα και συντήρηση των υποδομών του. Αναλυτικά:

1)            Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», με προϋπολογισμό 275.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) .

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ,  ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 πμ.

2)            Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Θήρας για το έτος 2018», με προϋπολογισμό 150.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) .

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα 10.00 πμ.

3)            Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «Αντιδιαβρωτική προστασία πρανών στις ζώνες 1,2,4,6,7 & 8 στη θέση «Γουλάς» του οικισμού Οίας Δήμου Θήρας», με προϋπολογισμό 119.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) .

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 πμ.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α 73772), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gov.gr. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Βλάχου Σπύρα, τηλ.: 22863-60167/68, Fax: 22860-22814, e-mail: ty@thira.gov.gr».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *