ΛΥΘΗΚΕ ΜΕ ΦΕΚ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

 

 

Ένα μεγάλο ζήτημα που αφορούσε στο καθεστώς διαχείρισης και χρήσης των παραλιών, επιλύθηκε με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (12 Μαΐου 2107, αριθμός φύλλου 1636). Σύμφωνα με αυτήν, καθορίζονται οι όροι αξιοποίησης των παραλιών, η παραχώρησή τους σε όμορες επιχειρήσεις ή και ιδιώτες κατόπιν διαγωνισμού. Όπως αναφέρει το ΦΕΚ : “Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6, με δικαίωμα παραχώρησης

α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και γ)ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα άρθρα”.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ (παρατίθεται αυτούσιο στο τέλος), είναι πως η διάρκεια παραχώρησης, λήγει στις 31-12-2019, κάτι που δίνει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων πέραν του έτους. Επίσης «Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017.»

ΠΑΡΑΛΙΕΣ_ΦΕΚ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *