ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης (Άρθρο 159 του Ν.3846/2006 και άρθρο 266 του Ν. 3852/2010) :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ