«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.:

 

 

 

“Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη υποβολή αιτήσεων ένταξης στις δράσεις που αφορούν την βιολογική κτηνοτροφία του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

• Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

• Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017. Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) ανέρχεται σε 200 εκατ. Ευρώ.

Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά δράση (Δράση 11.1.2: 40 εκατ. € & Δράση 11.2.2.: 160 εκατ. €) και ανά περιφέρεια. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα δοθούν συνολικά 4 εκατ. € και συγκεκριμένα 1 εκατ. € για τη Δράση 11.1.2 και 3 εκατ. € για τη Δράση 11.2.2. Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο βοσκοτόπου προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας. Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι/δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/και εκτροφή ζώων και στις δράσεις του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *