ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

Φωτό: Μαρία Πιτσικάλη

«Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 312.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να τα βρει κανείς στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στη Σαντορίνη. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Η/Μ καθώς και εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα και για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α2 και άνω.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων Α2 τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Α1 τάξης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των 5.035,00 και έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 22863 60167,κ. Βλάχου Σπύρα στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *