ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

ΜΕΧΡΙ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  sawa“Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση «Κτηνιατρικών υπηρεσιών που αφορούν ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ σύμφωνα με το Ν.4039/2012 και υπηρεσιών αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας Ιπποειδών τρίτης ηλικίας για το έτος 2016» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών, προϋπολογισμού #31.611,00# ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α. 35.6279.009.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου των κτηνιατρικών εργασιών χωρίς του Φ.Π.Α και ορίζεται στο ποσό των 514,00€ και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τετάρτη 06/04/2016 και ώρα 09.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 11:00π.μ έως 15:00 (κ. Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία τηλ. 22860-25847).

Η περίληψη διακήρυξης, η διακήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr στην ενότητα Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *