ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

sawa2“Ο Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2016 έως και 31/05/2017 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τα υπό προμήθεια είδη.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 38.572,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 35.6699 του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας έτους 2016 με το ποσό των 26.195,85€ και το ποσό των 12.377,06€ θα εγγραφεί στον ίδιο Κ.Α στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2017.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου της προμήθειας χωρίς του Φ.Π.Α και ορίζεται στο ποσό των 628,47€ και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την 05 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286025847 (αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *