ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ “ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ”

 

 

 

 

  Διαχείριση αστικών απορριμμάτων στη Σαντορίνη

Στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της Σαντορίνης προχωράει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατόπιν Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριου Σαντορινιού, του Δημάρχου Θήρας, Αναστάσιου-Νικόλαου Ζώρζου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλία Μοναχολιά και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμβάλει στη μελέτη και διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της περιοχής, καθώς και στην ανάπτυξη και κατασκευή μονάδας αξιοποίησής τους με το βέλτιστο περιβαλλοντικά και οικονομικά σύστημα διαχείρισης που θα αποβλέπει στην παραγωγή ενέργειας. Έτσι, όχι μόνο θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα διάθεσης των αστικών αποβλήτων, αλλά και θα αναδειχθεί η Σαντορίνη ως πρότυπο νησί που εκμεταλλεύεται τα απόβλητα, αντί να τα διαθέτει, εκτός πλαισίων Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Τι εννοούμε με τον όρο αστικά απορρίμματα (ΑΣΑ):

 • Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίµατα, φύλλα, σκουπίσµατα, χαρτιά που τοποθετούνται µέσα στις πλαστικές σακούλες.

 • Απορρίµατα από εµπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά

 • Κοπριές, αφυδατωμένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισμούς δρόµων και δηµοσίων χώρων, που συγκεντρώνονται σε µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.

 • Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές κ.λπ., που συγκεντρώνονται επίσης σε µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.

 • Απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία (πλην των μολυσματικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.

 • Ογκώδη αντικείµενα

Δεν περιλαμβάνονται στα αστικά απορρίµµατα:

 • Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων

 • Βιοµηχανικές τέφρες, σκωρίες, µολυσµατικά νοσοκομειακά απόβλητα, υπολείμματα σφαγείων

 • Πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν ειδικό τρόπο µεταφοράς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ για την Σαντορίνη θα πρέπει να είναι:

 • Συνολική διαχείριση των ΑΣΑ με τρόπο οικονομικά βιώσιμο.

 • Ελαχιστοποίηση του όγκου απορριμμάτων στις χωματερές με ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ για παραγωγή χρήσιμης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής).

 • Η παραγωγή καλής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών.

 • Συστήματα διαλογής τελευταίας τεχνολογίας.

 • Σταθεροποίηση του οργανικού βιοαποβλήτου.

 • Ηλεκτροπαραγωγή με καύση αερίου σύνθεσης (syngas), το οποίο είναι περιβαλλοντικά ασφαλές.

 • Παραγόμενη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή για χρήση είτε απευθείας (τηλεθέρμανση, ξήρανση, κ.α.) είτε κάλυψη αναγκών σε μονάδες αφαλάτωσης.

Χρονοδιάγραμμα

ΣΤΑΔΙΟ Α: Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας του συστήματος επεξεργασίας των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στον Δήμο Θήρας που θα αποβλέπει στην παραγωγή ενέργειας (W2E), η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– διερεύνηση της ποιοτικής σύστασης και των ποσοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων Δήμου Θήρας.

– αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου και το πώς συνδέεται με την υφιστάμενη στρατηγική – ενέργειες που έχει δρομολογήσει ο Δήμος

 • την ανάλυση των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών του έργου & αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης υλοποίησης.

ΣΤΑΔΙΟ Β: Μελέτες Σχεδιασμού

1.Επικαιροποίηση / Τροποποίηση της Προκαταρκτικής μελέτης (Master Plan) για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στον Δήμο Θήρας, ώστε να συμπεριλάβει τη νέα μέθοδο επεξεργασίας.

Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει και το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Θήρας όπως απαιτείται βάσει του ΕΣΔΑ.

2.Εκπόνηση Τεχνικών Προμελετών Σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του προτεινόμενου έργου

3.Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Σχεδιασμού & Μελετών Εφαρμογής για την κατασκευή του έργου.

Οφέλη έργου αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων

 • Άμεση και οριστική λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Σαντορίνης.

 • Εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ και απαλλαγή από επερχόμενα υπέρογκα πρόστιμα.

 • Εφησυχασμός της τοπικής κοινωνίας.

 • Θετικό αντίκτυπο στην υγεία του πληθυσμού.

 • Θετική προβολή του νησιού με συνεισφορά και στον τουρισμό.

 • Η Σαντορίνη θα είναι πλέον νησί μηδενικού αποβλήτου και ο Δήμος Θήρας θα αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση για άλλους Δήμους.

Εκτιμάται ότι το ετήσιο όφελος μετά την κατασκευή του σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ και ανάκτηση υλικών από τους πράσινους κάδους της Σαντορίνης ανέρχεται σε 283.000€”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *