“ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ”

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΤΟΥΣΗ

 

 

 

 

Μαντούσης Γρηγόρης, Ταξίαρχος ε.α Ελληνικής Αστυνομίας

Όπως είναι γνωστό, τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος), καταβάλλονται από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις κάθε Δήμου, μέσα από το λογαριασμό που εκδίδει η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει των Ν. 25/75, 429/76, και 1080/80, να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος, τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.),του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα, που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον καταναλωτή, κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Το αρχείο κάθε Δήμου που έχει η ΔΕΗ, ως προς τα στοιχεία των υπόχρεων, τροποποιείται με τις μεταβολές που προκύπτουν, είτε λόγω διακοπής σύνδεσης (π.χ διακοπή μίσθωσης), είτε λόγω μεταβίβασης ακινήτου (πώληση, γονική παροχή κλπ), είτε συμπληρώνεται με νέες οικοδομές και νέες ηλεκτροδοτήσεις.

Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις που τα πραγματικά τετραγωνικά διαφέρουν από αυτά, που έχουν δηλωθεί στο Δήμο και στη ΔΕΗ;

Τι πρέπει να γίνει σ΄ αυτή την περίπτωση, ώστε οι πολίτες που έχουν δηλώσει με ακρίβεια τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους να μη θεωρούνται “ριγμένοι”, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν δηλώσει ακριβή στοιχεία;

Τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ανταποδοτικά, ως προς τις δαπάνες του Δήμου για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής τους. Αν, λοιπόν, αυξηθεί ο υπάρχον αριθμός των δηλουμένων στη ΔΕΗ τετραγωνικών μέτρων για ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ, τότε με την αύξηση αυτή ο Δήμος θα μπορούσε να επανεξετάσει τις χρεώσεις του προβαίνοντας σε ανάλογες μειώσεις, ιδιαίτερα αναγκαίες αυτή την εποχή.

Το ύψος των εσόδων των Δήμων, που προέρχονται από τοπικά έσοδα, αποτελεί καθοριστικό δείκτη και παράγοντα για τη διοικητική αυτοτέλεια τους και την υπευθυνότητα των Δημοτικών Αρχών.

Η πολιτική κατεύθυνση πρέπει να είναι η άμεση αποκατάσταση των αδικιών, η συμμετοχή των δημοτών στα τοπικά τέλη κατά τις προϋποθέσεις του νόμου και τη φοροδοτική τους ικανότητα, η ομογενοποίηση των τελών, η ενιαία εφαρμογή της επιβολής των τελών στο σύνολό της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και οι σχολαστικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις για τη διαπίστωση και αποκατάσταση τυχόν παρανομιών.

Στην περίπτωσή μας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψην ο χαρακτήρας της περιοχής, η ύπαρξη πολλών τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα η ύπαρξη μικρών καταλυμάτων (οικογενειακές επιχειρήσεις), που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Ο Δήμος μας είναι κατ’ εξοχήν τουριστικός, με πολλές δυνατότητες, αλλά και πολλές ανάγκες, δυσκολίες, προβλήματα και αδύνατα σημεία. Η σπουδαιότητα και συμβολή του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και στην ενίσχυση της απασχόλησης είναι αναμφισβήτητη, αλλά για να μπορέσει να διαδραματίσει αυτό το ρόλο απρόσκοπτα απαιτείται η εξασφάλιση, δέσμευση και διάθεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του. Οι πόροι αυτοί προέρχονται τόσο από κρατικές ενισχύσεις με τους θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ), όσο και από τοπικά έσοδα, ανταποδοτικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

Τα δημοτικά τέλη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αποτελούν ένα από τα βασικότερα ανταποδοτικά πλέον έσοδα των ΟΤΑ και ειδικότερα μετά τη μείωση  του Τέλους Παρεπιδημούντων και Εκδιδομένων Λογαριασμών από το 2% στο 0,5%.

Αντί λοιπόν ο Δήμος Θήρας, να παραδεγματιστεί από πολλούς δήμους της Χώρας μας, που αύξησαν τα έσοδά τους, με καταμέτρηση των τετραγωνικών των κτισμάτων τους και τον εξορθολογισμό των τελών, αναλογικά, προχώρησε σε αύξηση των τελών, σε βάρος των δημοτών. Η μόνιμη επωδός, ότι οι διαδικασίες δεν το επιτρέπουν, ισχύει και εδώ!

Είναι γεγονός ότι η λήψη στοιχείων από την ΑΑΔΕ (από το Ε9), έχει προσκρούσει σε προσωπικά δεδομένα, αν και η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων) κατ´ επανάληψη έχει ζητήσει την αλλαγή της νομοθεσίας. Ομως ενώ υπάρχουν τρόποι καταμέτρησης των πραγματικών τετραγωνικών, η σημερινή δημοτική αρχή, δεν αποδέχθηκε πριν λίγα χρόνια την πρόταση της google για αεροφωτογράφηση των κτισμάτων, η οποία θα είχε μια αποτεσματικότητα ορθής αποτύπωσης των τετραγωνικών κατά 95%. Γιατί άραγε;

Και εν πάσει περιπτώσει, αν υπήρχε η βούληση, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι:

α. Διασύνδεση των αρχείων με την Πολεοδομία. Ως γνωστόν με τον Ν. 4014/2011, έγινε και γίνεται τακτοποίηση αυθαιρέτων. ´Αρα δηλωμένα τετραγωνικά, περισσότερα από τα αρχικά των κτισμάτων.

β. Αναζήτηση στοιχείων από τον ΕΟΤ, για τις αδειοδοτημένες τουριστικές μονάδες, που έχουν προχωρήσει σε τακτοποίηση, χωρίς απαραίτητα να έχουν ενταχθεί στον εν τη προηγούμενη παράγραφο νόμο.

γ. Μέσω τεχνικών εταιρειών, που αναλαμβάνουν παραγωγή ψηφιακών αεροφωτογραφιών και έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών, με πλήρη καταγραφή των κτισμάτων και γεωμετρική τεκμηρίωση των τετραγωνικών που καταλαμβάνουν.

Στόχος του Δήμου,πρέπει να  είναι η εμπέδωση της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς και η εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων απέναντι στους πολίτες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η πρακτική να πληρώνουν μόνον ορισμένοι τα τέλη, που βασίζονται σε πραγματικά τετραγωνικά και άλλοι να διαφεύγουν των τελών. Ο πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα του άμεσου ελέγχου του αρχείου του Δήμου, αναφορικά με το εμβαδόν και τις χρεώσεις, προς αποφυγή προστριβών. Επιπλέον το σύστημα που θα προκύψει από τη μελέτη, θα επιτρέψει να προσομοιώσει ο Δήμος σενάρια μείωσης της τιμής των τελών, προς όφελος των πολιτών.

Ο καθορισμος ζωνών  με χρεώσεις ανά περιοχή  και  είδος, που πραγματοποιήθηκε το 2015, δεν έφερε δίκαιο καταμερισμό. Αντιθέτως!

Αρχικά η σημερινή δημοτική αρχή το έτος 2012, προέβη σε αύξηση 30% των τελών σε όλα τα τιμολόγια (για κάλυψη του κόστους που θα προέκυπτε από την διαχείριση απορριμμάτων, που δεν έγινε ποτέ – και το ανεξέλεγκτο θάψιμο συνεχίζεται στο χείλος της καλντέρας). Το έτος 2015, αμέσως μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας, προέβη σε νέα αύξηση της τάξης του 50% στους επαγγελματικούς χώρους. Με τις απλές μου γνώσεις μαθηματικών, προκύπτει ότι μία μικρή επιχείρηση που το 2011 πλήρωνε 1000€, το 2012 πλήρωνε 1300€ και από το 2015 , εκτοξεύθηκε στα 1950€. Δηλαδή αύξηση τριετίας σχεδόν 100%!

Δεν τόλμησε η παρούσα δημοτική αρχή, να προχωρήσει στην καταμέτρηση των πραγματικών τετραγωνικών. Προτίμησε την εύκολη λύση της αύξησης των τελών!

Απαιτείται να γίνουν περισσότερες ζώνες, με διαφορετικές χρεώσεις ανά είδος επιχειρήσης και περιοχή. Η παραγωγή απορριμμάτων ανά επιχείρηση είναι διαφορετική. Το ίδιο απαιτείται και για τις οικιακές χρεώσεις, όπου  επίσης  απαιτείται διαχωρισμός σε περισσότερες ζώνες . Αφού όμως πρώτα πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση των πραγματικών τετραγωνικών!

Ο Δήμος για να μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του και να ασκήσει αποτελεσματικά τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του, από το Σύνταγμα και το Δημοτικό Κώδικα, απαιτείται ως  βασική  προϋπόθεση,να εξασφαλίζει  τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Επιβάλλεται, όμως, η συνεισφορά των πολιτών να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *