ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ, ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

  Στις 24 μήνα Απριλίου ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης των εξής θεμάτων:

Έγκριση πρωτοκόλλων ταμειακής διαχείρισης για τους μήνες Ιανουάριο , Φεβρουάριου και Μαρτίου οικ. Έτους 2018.

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2018.

Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης παροχής υπηρεσιών για: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

Συμμετοχή στο διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τον Ν.4504/2017 του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμένων.

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δ.Λ.Τ. Θήρας”.

Αίτηση του κ. Δαρζέντα Κων/νου του Δημητρίου , ανάκλησης θεραπείας οφειλής από χρήση χώρου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας.

Ανάκληση μήνυσης στην κ. Καρακύκλα Κων/να. 8. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Προέδρου για υπηρεσιακούς λόγους.

Προέγκριση μετακίνησης Προέδρου και ΥΑΛΕ για υπηρεσιακούς λόγους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *