ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

Φωτό: Κουταλίδης Σταύρος

“ Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του Προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ασφενδίου – Πυλί νήσου Κω».

2. Έγκριση τέταρτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου».

3. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών – Συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου νήσου Νάξου».

4. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)».

5. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Θήρας (2017)».

6. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου».

7. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου (2017)».

8. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση –Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Νάξου (2017)».

9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)».

10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (χρήση 2017)».

11. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)».

12. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης (στάδιο Οριστικού Αναδόχου) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Συνοδών έργων μονάδας Αφαλάτωση Κιμώλου».

13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)».

14. Έγκριση 4ου πρακτικού διαγωνισμού (στάδιο Κατακύρωσης) για το έργο: «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Μυκόνου».

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας – Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής».

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Φολεγάνδρου».

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Σίφνου».

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Κύθνου».

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δ. Κιμώλου».

20. Έγκριση χορήγησης 3η παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)».

21. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Μυκόνου».

22. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης ΧΩΡΑΣ – ΑΓΚΑΛΗ – ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ».

23. Έγκριση μελών δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή πλήρους μόνωσης στο κτίριο του κτηνιατρείου Τήνου».

24. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαγραμμίσεις-Στηθαία Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Άνδρου».

25. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)».

26. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2018)».

27. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)».

28. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την κατασκευή περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου 2018.

29. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατασκευή περιπτέρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΜΙΤΤ 2018 της Μόσχας».

30. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού για το Δήμο Λειψών».

31. Έγκριση των Όρων Δημοπράτησης καθώς και των Μελών των Επιτροπών του διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων  για τα Έτη 2018 – 2019».

32. Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για προμήθεια υλικών για το τμήμα Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

33. Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 600/2017, έγκριση δέσμευσης ποσού, έγκριση ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης της προμήθειας «Συντήρηση – Εκσυγχρονισμός του αντικεραυνικού συστήματος Ι.Π. Παναγιάς Εκατονταπυλιανής Πάρου».

34. Αλλαγή μελών επιτροπής διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού της τραπέζης Πειραιώς, που αφορά αποζημιώσεις δικαιούχων όπου υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες τις 22ης και 25ης Νοεμβρίου 2013 στην ν. Ρόδο.

35. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (θέμα από αναβολή).

36. Έγκριση ανεξόφλητων δαπανών οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

37. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

38. Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων που αφορούν υποχρεώσεις για έργα, πολυετούς δεσμεύσεις και παράταση αυτών, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

39. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

40. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

41. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

42. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

43. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

45. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

46. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

47. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

48. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

49. Δικαστικές υποθέσεις.

50. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

51. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

52. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

53. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *