ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΑΛΩΒΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

“Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών α «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένων». β «Συντήρηση λογισμικού προγράμματος αφίξεων αναχωρήσεων Κ/Ζ.». γ «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εβδομαδιαία και μηνιαία συνεργασία με Φοροτεχνικό για απόδοση παραστατικών και στοιχείων για την υποβολή από τον δεύτερο των απαιτούμενων εκ της ισχύουσας νομοθεσίας δηλώσεων του ΔΛΤ. Θήρας». δ «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας προγράμματος Οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ Θήρας, έσοδα και έξοδα». ε «Δαπάνη για εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21η
 2. «Παροχή Λογιστικών Φορολογικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». ζ «Οργάνωση και διαμόρφωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του ΔΛΤ. Θήρας». η «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ.» θ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΛΕ». ι «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα εγγραφής τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα Οικονομικής διαχείρισης».
 3. ια «Καθαρισμός λιμενολεκάνης λιμενίσκου Πορί Δ. Κοινότητας Ημεροβιγλίου».
 4. ιβ «Καθαρισμός λιμενολεκάνης Μαύρης Πέτρας Δ. Κοινότητας Οίας».
 5. ιγ «Ηλεκτρολογικές εργασίες σε λιμενικές ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας»
 6. ιδ «Καθορισμός θαλάσσιου χώρου αγκυροβολίας.»
 7. ιε «Αμοιβή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμένων Αθηνιού – Φηρών».
 8. ιστ «Υποστήριξη ΥΑΛΕ και εφαρμογή ΣΑΛΕ» ιζ «Διαχείριση αγκυροβολιών.» ιη «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων λιμενικών» 2. Αίτημα Παράτασης Μίσθωσης Καταστήματος.
 9. 3. Λήψη απόφασης στέρησης απόπλου επαγγελματικών σκαφών που δεν έχουν καταβάλλει λιμενικά τέλη τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου.
 10. 4. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται στη χερσαία ζώνη του όρμου Φηρών για το εποχιακό εστιατόριο ιδιοκτησίας Ε. Ιωακειμίδου και ΣΙΑ Ο.Ε. με την επωνυμία «ΣΥΡΤΑΚΙ».
 11. 5. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου στον πρόεδρο για παραλαβή πρωτοκόλλων παρεχόμενων υπηρεσιών.
 12. 6. Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης ιδιαίτερου δικαιώματος 13,57 τ.μ. Χ.Λ.Ζ. στο λιμένα Αθηνιού από την επιχείρηση Σιμπλάκου Μαργαρίτα.
 13. Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας Πελέκης Ηλίας”.

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%94%CE%A4%CE%9F%CE%952%CE%95-%CE%9A0%CE%99?inline=true

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *