ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

PERIFEREIAΣυνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί στις 02 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Κτιρίων Περιφέρειας».
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή γραφείων τμήματος Ασφαλείας Ρόδου».
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πολυδύναμο Περιφερειακό ιατρείο νήσου Σύμης».
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων».
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου».
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Αγροτικού – Δασικού Οδικού Δικτύου Ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου».
 8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Αγροτικού – Δασικού Οδικού Δικτύου Δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου».
 9. Επανυποβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών: «Επισκευή -Συντήρηση θυρών και κατασκευή νέων ερμαρίων στα γραφεία του Διοικητηρίου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
 10. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στο οδικό δίκτυο της ν. Άνδρου».

 

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Στοιχεία επαρχιακής οδού ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΩΝΑ & Επένδυση Τάφρου Βορεινής».

 

 1. Έγκριση ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου».

 

 1. Έγκριση της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016)».

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2012)».

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου (2014)».
 2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών των πρόχειρων διαγωνισμών για την Μίσθωση Μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, πλημμυρών, καταπτώσεων κτλ στο οδικό δίκτυο ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Καρπάθου για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου νομού Δωδεκανήσου.
 3. Έγκριση πιστώσεων και αναθέσεων μετά από αξιολόγηση διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την «Ασφάλιση οχημάτων του Νομού Κυκλάδων για το έτος 2016» καθώς και για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας για το έτος 2016».
 4. Έγκριση του πρώτου πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών αναγκών της Π.Ν.Α. στο Νομό Κυκλάδων για το έτος 2016».
 5. Έγκριση του πρώτου πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 6. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 2015 – 2016 και επιδόματα γονικής μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 7. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2015 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης του οικονομικού έτους 2015 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 8. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 9. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 10. Κατανομή ποσών του φορέα 072, για υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας για το έτος 2016, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων.
 11. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του β΄ εξαμήνου 2015 του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.
 12. Έγκριση Δράσεων Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 13. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 14. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 15. Έγκριση έναρξης διαπραγμάτευσης στην διεθνή έκθεση ΜΙΤΤ 2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 16. Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση ΙΤΒ 2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 17. Δικαστικές Υποθέσεις.
 18. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

 

 1. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

 

 1. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *