ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

epal_thiras  «Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού , δύο καθαριστών / καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

1′- Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας (μία θέση)

2-  Ε.Π.Α.Λ. Θήρας  (μία θέση)

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι την Παρασκευή 14-10-2016

Η αξιολόγηση θα γίνει με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια από την επιτροπή αξιολόγησης την οποία θα αποτελείται:

Κυριακό Μαυρομμάτη

Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας

Βλαβιανού Ειρήνη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση
  2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Πισ/τικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστ/τικό της Υγειονομικής
  Επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα τους
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν
  είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
  7. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  8. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  9. Πρόσφατο εκκαθαριστικό και Ε1(Φορολογικού έτους 2015).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους Διευθυντές των σχολείων όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις καθώς και στην σχολική Επιτροπή.
Οι  υποψήφιοι/ες που θα επιλεγεί θα υπογράψουν σύμβαση έργου και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β 17-04-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η πληρωμή θα γίνεται όταν θα κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.
Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας της Σχολικής Επιτροπής: 2286-027053″.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *