ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DMO) ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ

 

Φωτό: Σταύρος Κουταλίδης

Φωτό: Σταύρος Κουταλίδης

 

dmo1

dmo2