Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ (Ε.Α) Π. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟKOΜΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ- ΙΣΧΝΗ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΕΜΥ

 

 

O  κ. Παρασκευάς Σαλίβερος

Ένας αποδεδειγμένα άξιος και χαμηλών τόνων άνθρωπος, ο κ. Παρασκευάς Σαλίβερος, Νάυαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού, ορίστηκε νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Σαντορίνης. Ωστόσο, μάλλον θα είναι μόνος του καθώς ενώ η Σαντορίνη εκπροσωπεί τα 5/8 του προϋπολογισμού της ΑΕΜΥ, εκπροσωπείται μόνο από τον κ. Σαλίβερο που διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Έξω Γωνιάς, ενώ παραμένει και διευθυντής του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Θήρας.

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΚΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΤΟ ΦΕΚ

 

 1. Παύουμε τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας

(Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.):

 1. ΓΕΩΡΓΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.

Σ 271778, Ιατρό Ορθοπεδικό.

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟ του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ.

Χ 513363, Οικονομολόγο.

 1. ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Διονυσίου, με

Α.Δ.Τ. AB 658426, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό.

 1. ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παρασκευά, με Α.Δ.Τ.

AB 201455, ΠΕ Μηχανικών

 1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου,

με Α.Δ.Τ. Χ 088453, Ψυχολόγο.

 1. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΚΥΡΟ του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 077037,

Αρχιτέκτονα.

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.

ΑΑ 350914, ΠΕ Μηχανικών.

 

 

 

 1. Α). Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) και διο-

ρίζουμε μέλη του τα κατωτέρω πρόσωπα:

 1. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του Αβραάμ, με Α.Δ.Τ.

ΑΒ 649506, Πτυχιούχο Φαρμακευτικής του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό

μέλος και Πρόεδρο.

 1. ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.

ΑΙ 133738, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο.

 1. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 562112,

Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τα-

κτικό μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

 1. ΣΑΛΙΒΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Ματθαίου, με Α.Δ.Τ.

ΑΗ 645157, Πτυχιούχο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής

Πειραιώς, ως τακτικό μέλος.

 1. ΦΩΛΑ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 577102,

Πτυχιούχο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Πατρών, ως τακτικό μέλος.

 1. ΔΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. AM 579862,

Πτυχιούχο Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρει-

ου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονί-

κης, ως τακτικό μέλος.

 1. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.

AM 104813, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος.

Β). Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορί-

ζεται ο Κουρτσούνης Θεόδωρος, ο οποίος ορίζεται ως

Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας για τα Προ-

Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.

Κε.Κ.Α.). Ο Σαλίβερος Παρασκευάς, τακτικό μέλος, ορί-

ζεται ως Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα διοίκη-

σης του Γ.Ν. Θήρας. Οι προαναφερόμενοι λαμβάνουν

αμοιβή για τα καθήκοντα τους βάσει των οριζομένων

στην Γ4β/Γ.Π.οικ.57521/24-07-2018 (O.E.) κοινή υπουρ-

γική απόφαση (ΦΕΚ 439/ΥΟΔΔ/02-08-2018, Α.Δ.Α.:

ΩΒΜΚ465ΦΥΟ-ΩΙΔ).

Γ). Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίζεται διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *