ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

kentro_kinotitasΚέντρα Κοινότητας σε Άνδρο, Θήρα και Λέρο συστήνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού των νησιών

Θα λειτουργήσουν ως τοπικά σημεία αναφοράς, για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Τρία ακόμη Κέντρα Κοινότητας προστίθενται στο δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, που δημιουργεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της την δημιουργία δομών που στηρίζουν ουσιαστικά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού των νησιών και προωθούν την κοινωνική προστασία και συνοχή, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» των Πράξεων “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 112.320 ευρώ, “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 168.480 ευρώ και “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 168.480 ευρώ.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμα κοινωνική δομή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο και κρίσιμο συστατικό της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας. Έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και θα λειτουργήσουν ως τοπικά σημεία αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται ανά περιοχή.

Ειδικότερα:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Άνδρου. Θα στεγαστεί στον χώρο του παλαιού Δημαρχείου και θα στελεχωθεί από δύο άτομα, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 112.320 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 01/11/2016 έως 31/10/2019.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Θήρας και ευρύτερα στην περιφερειακή ενότητα.

Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο θα στελεχωθεί με τρεις επιστημονικούς συνεργάτες, δύο κοινωνικούς λειτουργούς και ένα ψυχολόγο και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Θήρας και των άλλων νησιών της περιφερειακής ενότητας, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και Ανάφη.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 168.480 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 01/01/2017 έως 31/12/2019.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λέρου και του Δήμου Πάτμου.

Ο Δήμος Λέρου, σε υλοποίηση της Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων και νοικοκυριών, καθώς και άλλες ευπαθείς ομάδες όπως οι πρόσφυγες και μετανάστες. Σήμερα στη Λέρο λειτουργεί ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα Κοινωνικό Φαρμακείο καθώς και το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων. Ως εκ τούτου, το Κέντρο Κοινότητας θα συμβάλει θετικά στην δικτύωση των υπαρχουσών δομών.

Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και διανομής βασικών αγαθών.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 168.480 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 01/11/2016 έως 31/10/2019.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπονται 14 συνολικά Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ένα επιπλέον στο Δήμο Λέρου. Μέχρι σήμερα, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, τα Κέντρα Κοινότητας Δήμων Σύρου, Μήλου, Καλύμνου, Τήνου και Κω”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *