ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ

 

 

 

  “Την  ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με επιπλέον προϋπολογισμό, τη μόνιμη στελέχωσή του με επιστημονικό-ιατρικό προσωπικό και την ενίσχυσή του με ειδικό εξοπλισμό και οχήματα ζητά με ομόφωνη απόφασή της η ΚΕΔΕ.  

 

 

 

   Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ σε τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση  και στη συνέχεια στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αφορμή το σχέδιο Προκήρυξης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που εστάλη στους δήμους της χώρας στο πλαίσιο της διαβούλευσης, με το κορυφαίο Όργανο των ΟΤΑ να αποδέχεται πλήρως τις προτάσεις του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη και να καταλήγει σε ομόφωνη απόφαση.

 

 

 

  «Το πρόγραμμα αυτό σε πανελλήνια βάση εξυπηρετεί σήμερα 75.000 ωφελούμενους συνανθρώπους μας, που είναι ανήμποροι και ηλικιωμένοι, παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες, ενώ απασχολεί και 3.000 εργαζόμενους. Όπως έδειξε η μέχρι τώρα εμπειρία μας από την υλοποίησή του, είναι ένα πρόγραμμα που όχι μόνο δεν μπορεί να απαξιωθεί αλλά αντίθετα να ενισχυθεί και να εμπλουτισθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Και η πρόσφατη εμπειρία μας από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αυτό ακριβώς έδειξε: ότι δηλαδή οι ανάγκες της κοινωνίας, και ειδικά των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, χρειάζονται πολλά περισσότερα και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Με την αναβάθμιση και διεύρυνση του προγράμματος θα επιτευχθεί ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο Ε.ΣΥ. και στο Ασφαλιστικό Σύστημα», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

 

  Αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη εισήγηση του Σίμου Δανιηλίδη, που έγινε πλέον απόφαση της ΚΕΔΕ και εντάχθηκε στο διεκδικητικό της πλαίσιο, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση προκήρυξης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει να γίνουν άμεσα τολμηρές νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, και συγκεκριμένα: 

1.      Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη ρητή και αναμφισβήτητη δέσμευση του κράτους για τη διαχρονική, διακριτή (με ξεχωριστό κωδικό αριθμό του κρατικού προϋπολογισμού) χρηματοδότηση του συνολικού λειτουργικού και όχι μόνο μισθολογικού κόστους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», τουλάχιστον 100 εκ. € ετησίως.

2.      Την άμεση προώθηση νέου κρατικού προγράμματος για την αγορά 950 ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί ηλικιωμένος με αναπηρίες ή δυσκολίες με αναπηρικό καροτσάκι, η παραχώρηση των οποίων να γίνει στο σύνολο των προγραμμάτων ανά την Ελλάδα.

3.      Δέσμευση για την άμεση συμπλήρωση για κάθε μία από τις μονάδες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με γενικό γιατρό, με ψυχολόγο, με φυσιοθεραπευτή και οδηγό, προκειμένου το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να μετατραπεί σε σκελετό δομών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας Πανελληνίως.

4.      Τη δέσμευση για την άμεση πρόβλεψη αγοράς κινητού εξοπλισμού (κινητούς καρδιογράφους κλπ.) για τον εξοπλισμό όλων των μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι.

5.      Άμεση προώθηση νέας προκήρυξης για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι, για τους 54 δήμους της χώρας, οι οποίοι δεν έχουν και δεν λειτουργούν πρόγραμμα.

6.      Όσον αφορά στην ειδική εμπειρία του υπάρχοντος προσωπικού  που αυτή διαμορφώνεται   σύμφωνα με τον Νόμο 4583/2018 άρθρο 91 και 4604/2019 άρθρο  86, σε 17 μόρια για 84 μήνες, είναι αναγκαίο να αυξηθεί από 17 σε 27 μόρια . Είναι άκρως απαραίτητο η μοριοδότηση να αυξηθεί γιατί μόνο έτσι θα θωρακιστούν επαρκώς οι εργαζόμενοι χωρίς να υπάρξουν μεγάλες απώλειες. Η αύξηση της μοριοδότησης που προτείνεται αποτελεί από μόνη της ασφαλιστική δικλείδα για την διασφάλιση όλων των εργαζομένων.

7.      Η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων και των Διδακτορικών θα πρέπει να καθορίζεται από το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης (κατ’ οίκον φροντίδα) και όχι με βάση το βασικό τίτλο σπουδών  γιατί σε διαφορετική περίπτωση πολλοί από το υπάρχον προσωπικό κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των θέσεων. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων εργάζονται ήδη στο ΒσΣ είναι 45 ετών και άνω  και η συντριπτική πλειοψηφία δεν κατέχουν τέτοιους τίτλους μετά από 18 χρόνια συνεχούς εργασίας.

8.      Η γενική εμπειρία θα πρέπει να ορισθεί ως εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης (κατ οίκον φροντίδα-κατ οίκον νοσηλεία) γιατί αλλιώς οι ενδιαφερόμενοι που δεν εργάζονται στο ΒσΣ αποκτούν από τη γενική εμπειρία ένα  σύνολο μορίων τέτοιο που καθιστά επισφαλείς  τις θέσεις του υπάρχοντος προσωπικού τόσο στις θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ όσο και στις θέσεις ΥΕ.

9.      Να συμπεριληφθούν επιπλέον ειδικότητες για τη στελέχωση του προγράμματος ως ποσοστό 20% στην προκήρυξη και όχι ως 7% που ισχύει (ΠΕ Ιατρών / ΠΕ Ψυχολόγων / ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικής Πολιτικής / ΤΕ Φυσικοθεραπευτών / ΤΕ Επισκεπτών Υγείας / ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών),

10.    Προκειμένου να προφυλαχθεί  ο θεσμός και η λειτουργία του Βοήθεια στο Σπίτι, θα πρέπει να μην ισχύσει καμία είδους ανάθεση συναφών καθηκόντων για όλους τους εργαζόμενους  γιατί αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αποδόμηση του,

11.    Επικαιροποίηση και συμπλήρωση Κανονισμού Λειτουργίας και Καθηκοντολογίου το Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,

12.    Άμεση πρόβλεψη για ίδρυση και λειτουργία (όπως υπήρχε στο παρελθόν) Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, των συναρμόδιων Υπουργείων και εκπροσώπων των εργαζομένων, για να υπάρχει σταθερή και μόνιμη παρακολούθηση του Προγράμματος με βάση το Καθηκοντολόγιο και τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, «με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει να διασφαλιστεί όλο το υπάρχον προσωπικό καθώς η πολυετή εμπειρία του, και η ιδιαίτερη προσωπική σχέση με τους ωφελούμενους, αποτελεί σημαντικότατο κεφάλαιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία κάτι που επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά πρόσφατα, με αφορμή την πανδημία».   

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί τροπολογία-προσθήκη στην παρ. 6 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 με την οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

1.   Να προβλέπεται η αποκατάσταση των εργαζομένων ΙΔΟΧ που αρχικά έχουν δικαιωθεί από τα Δικαστήρια, για τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε ΙΔΑΧ,

2.   Να ενταχθούν και τα Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας  στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 91, ομοειδών με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου να ενταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις του δήμου και να διασφαλισθεί η κάλυψη της χρηματοδότησης του προγράμματος (σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 4674/2020).

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνεται, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να καλύπτεται έως τον Μάιο 2021 μέσω των πιστώσεων που διατίθενται από την ΕΕΤΑΑ”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *