ΕΓΓΡΑΦΟ-ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 

 

"O κος Καμπουράκης και ο κος Καφούρος έχουν τυφλωθεί από την νομή της εξουσίας και νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάζουν κατά το δοκούν την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία", αναφέρει ο κ. Γαβρίλης.

“O κος Καμπουράκης και ο κος Καφούρος έχουν τυφλωθεί από την νομή της εξουσίας και νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάζουν κατά το δοκούν την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία”, αναφέρει ο κ. Γαβρίλης.

“Το οινοποιείο της Ε.Γ.Σ. Θήρας ανεγέρθη σε απαγορευμένη ζώνη (ζώνη 1), επειδή η ανέγερσή του προβλέφθηκε ειδικά και ονομαστικά στο Προεδρικό Διάταγμα 139Δ/1990, στο οποίο αναφερόταν πως θα πραγματοποιηθεί η ανέγερσή του και μέχρι πότε (εντός πενταετίας), ενώ η Οικοδομική Άδεια (110/89) βάσει της οποίας ανεγέρθη ανέφερε ποιο οίκημα θα χρησιμοποιηθεί σαν οινοποιείο και ποιο σαν γραφεία. Εντελώς αυθαίρετα και παράνομα τα γραφεία μεταφέρθηκαν στον χώρο του οινοποιείου. Στο χώρο εξεδόθη Άδεια κυλικείου και προέβλεπε την ανάπτυξη 20 καθισμάτων εντός και 40 εκτός, σε χώρο που ήταν παντελώς παράνομος και αυθαίρετος, αφού δεν προεβλέπετο σε καμία Οικοδομική Άδεια, αλλά και δεν μπορούσε να εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας, επειδή το όλο κτήμα ευρίσκετο σε ζώνη 1, όπως ήδη έχω προαναφέρει.

Το έτος 2010 εξεδόθη Άδεια Λειτουργίας καταστήματος Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων – Κατάστημα Εμφιαλωμένων Ποτών – Κάβα, εντός της ιδιοκτησίας της Ένωσης σε χώρο που δεν προεβλέπετο στην ως άνω Οικοδομική Άδεια, δηλαδή που είχε ανεγερθεί αυθαίρετα και παράνομα καθ’ υπέρβαση της Οικοδομικής Αδείας. Εν συνεχεία το έτος 2010 εξεδόθη Άδεια Πώλησης Ξηρών Καρπών – Κάβα.

Η Άδεια αυτή εξεδόθη βάσει μιας ψευδούς Βεβαίωσης Κυρίας Χρήσεως, που εξέδωσε η κα Χρυσαυγή Βράντζα ως προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας. Η Βεβαίωση αυτή έχει αριθμό πρωτοκόλλου 13.618/16-12-2010.

Εξεδόθη εντελώς παράνομα η Βεβαίωση αυτή Κυρίας Χρήσεως, διότι : α) αφορούσε αυθαίρετο και παράνομο χώρο, β) ο χώρος ευρίσκετο εντός της ζώνης 1, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του από 16-02-1990 Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ 139Δ/1990.

Κατέθεσα Αίτηση στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θήρας πώς χορήγησε αυτήν την Βεβαίωση Κυρίας Χρήσεως.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θήρας κατ’ αρχάς απάντησαν με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1298/28-03-2016 Έγγραφό τους ότι η Βεβαίωση είναι νόμιμη και ότι το κτίριο προβλέπεται με την υπ’ αριθμόν 110/89 Οικοδομική Άδεια.

Όταν με νέο έγγραφο ζήτησα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θήρας να μου υποδείξουν επί Τοπογραφικού Διαγράμματος ποιον χώρο αφορά η Βεβαίωση Κυρίας Χρήσεως, μου απάντησαν ότι η Υπηρεσία τους έχει μόνον τέσσερις (4) υπαλλήλους για να δικαιολογηθούν για την καθυστέρηση της απάντησης, και ότι για τις διαφορές στις αποτυπώσεις του κτιρίου είναι η Υπηρεσία Δόμησης Θήρας, όταν με νέο έγγραφό μου επανήλθα ισχυριζόμενος ότι για τις αποτυπώσεις των κτιρίων που μια Υπηρεσία χορηγεί Βεβαίωση Κυρίας Χρήσεως είναι αυτή η ίδια, τότε οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θήρας εξέδωσαν το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4309/13-04-2016 Έγγραφό τους, με το οποίο ανακάλεσαν την υπ’ αριθμόν 13.618/10 Βεβαίωσή τους, με το αιτιολογικό ότι κείται εντός ζώνης 1, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του από 16-02-1990 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 139Δ/90), όπου δεν επιτρέπεται καμία επαγγελματική χρήση.

Όλα αυτά τα χρόνια, τα καταστήματα λειτουργούσαν αφενός μεν παράνομα και σαν να μην έφθαναν αυτά αυξήθηκαν από 60 καθίσματα σε 600 καθίσματα, εν γνώσει, και με ενέργειες των διοικούντων.

Όταν πληροφορήθηκαν αυτά οι διοικούντες της Ένωσης και κυρίως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Μάρκος Καφούρος, προέβησαν σε εντελώς παράνομη τακτοποίηση της αυθαιρέτου κατασκευής δαπανώντας, όπως φημολογείται, το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ περίπου. Η τακτοποίηση αυτή είναι παράνομη αφ’ ενός διότι αφορά αυθαιρεσίες σε Οικοδομική Άδεια οινοποιείου, την ανέγερση του οποίου καθόριζε ειδικά το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και τον όγκο, το ύψος και τον χρόνο αποπεράτωσής του και κυρίως επειδή βρίσκεται στην ζώνη 1 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο απαγορεύει την ανέγερση οιουδήποτε κτίσματος, και κατ’ επέκταση και την νομιμοποίησή του.

Όπως προανέφερα στον χώρο εντελώς παράνομα λειτουργούσε Κυλικείο και Κατάστημα Ξηρών Καρπών – Κάβα κατά σαφή παράβαση των κειμένων και ισχυουσών διατάξεων.

Μετά τα ως άνω η Ε.Γ.Σ. Θήρας κατέθεσε φάκελο για την έκδοση Αδείας Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ενώ και αυτή (δηλαδή τα μέλη του Δ.Σ.) και ο συντάκτης του φακέλου Μηχανολόγος κος Νικόλαος Χρήστου γνώριζαν ότι ο φάκελος είναι ατελής, διότι δεν είχε το έγγραφο Βεβαίωσης Χρήσεων Γης, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Προέγκρισης Άδειας Λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Νικόλαος Καμπουράκης άφησε να εκπνεύσει η προθεσμία των 15 ημερών και μετέπειτα χορήγησε Βεβαίωση στην Ε.Σ.Θ.Π. ότι κατέθεσε Αίτηση με τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ δικαιολογητικά και έτσι εξεδόθη Άδεια Λειτουργίας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Καταστημάτων. Αυτή είναι η υπ’ αριθμόν 12/2016 Άδεια Ίδρυσης. Προφανώς σε συνεννόηση ο κος Καμπουράκης Νικόλαος με τον κο Καφούρο Μάρκο, σαν συνάδελφοι Αντιδήμαρχοι, αφ’ ενός μεν ο ένας κατέθεσε φάκελο, όντας βέβαιος ότι δεν θα ελεγχθεί, ο δε άλλος άφησε τον φάκελο ανέλεγκτο για 15 ημέρες και μετά χορήγησε και αναληθή Βεβαίωση, ότι δήθεν αυτός εμπεριέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ δεν εμπεριείχε το κυριότερο, δηλαδή την Βεβαίωση Χρήσεως Γης. Ο κος Καμπουράκης Νικόλαος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το γνώριζε, διότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που συνεδρίασε στις 24-05-2016 τα θέματα αυτά τέθηκαν από εμένα εγγράφως, αλλά και το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Σοφία Κίτσου το έθεσε προφορικά και καταχωρήθηκε στα οικεία Πρακτικά.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο συγκεκριμένο θέμα παραστάθηκε και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου κος Αντώνιος Σιγάλας, ο οποίος του σημείωσε την σοβαρότητα του θέματος και ο κος Νικόλαος Καμπουράκης ζήτησε να προσέλθει στην Επιτροπή ο κος Καφούρος Μάρκος, προφανώς για να αλληλοκαλύψουν τα ως άνω.

Μάλιστα ο κος Καμπουράκης Νικόλαος, μετά την αποχώρηση του κου Μάρκου Καφούρου, στρεφόμενος προς την κα Κίτσου και τον κο Σιγάλα, τους είπε ότι έχουν παρασυρθεί από εμένα, σε μένα δε στρεφόμενος είπε ότι εάν επιμείνω στις Καταγγελίες και καταθέσω Αγωγές εναντίον τους σε λίγο θα παρακαλώ να τις πάρω πίσω!.

Αυτά αποτελούν μνημεία δημοκρατικότητας και Χρηστής Διοίκησης. Για την μείωση της φήμης μου και της υπόληψής μου ότι παρασύρω Δημοτικούς Συμβούλους σε εσφαλμένα συμπεράσματα, καθώς και για τον εκβιασμό να μην προχωρήσω σε νόμιμες ενέργειες, επειδή ο κος Καμπουράκης υπονοούσε ότι αν δεν σταματήσουν κάτι άλλο θα πράξει εναντίον μου, επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου για αποζημιώσεις, για ηθική βλάβη, ο κος Καμπουράκης και ο κος Καφούρος έχουν τυφλωθεί από την νομή της εξουσίας και νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάζουν κατά το δοκούν την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ

1.Η Ένωση Συνεταιρισμών Γεωργικών Προϊόντων Θήρας να ανακαλέσει την μη νόμιμη τακτοποίηση αυθαιρέτων, καθώς επίσης και τους φακέλους που έχει καταθέσει για την έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Το αυτό καλούνται να πράξουν και ο Πολιτικός Μηχανικός κος Άγγελος Αργυρός, αφού γνώριζε ότι αυτά δεν τακτοποιούνται, παρόλα αυτά προχώρησε στην τακτοποίηση. Επίσης να ανακαλέσει τις παράνομες Βεβαιώσεις Κυρίας Χρήσεως που έχει εκδώσει και παρανόμως κατατέθηκαν στους σχετικούς φακέλους.

2. Ο Αντιδήμαρχος κος Καμπουράκης να ανακαλέσει όποιες και όσες Βεβαιώσεις έχει χορηγήσει παρανόμως στην Ε.Σ.Θ.Π. για την έκδοση Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Το αυτό να πράξει και ο κος Νικόλαος Χρήστου, που συντάσσει φακέλους και τους καταθέτει, ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας, αφού ο φάκελος στερείται του σημαντικότερου εγγράφου, αυτού των Χρήσεως Γης, αφού σύμφωνα με αυτές απαγορεύεται παντελώς κάθε χρήση.

 1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να ανακαλέσει τις Άδειες Λειτουργίας που έχει χορηγήσει, διότι από τους φακέλους ελλείπουν τα έγγραφα για τις Χρήσεις Γης και οι Βεβαιώσεις Κυρίας Χρήσεως του κου Άγγελου Αργυρού είναι παντελώς παράνομες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

4. Το Τ.Ε.Ε. να ανακαλέσει τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων που αφορούν την Ε.Σ.Θ.Π. και να ελέγξει πειθαρχικά τον κο Άγγελο Αργυρό για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων που έκανε σε χώρο που απαγορεύεται και για το γεγονός ότι προσυπέγραψε αναληθείς και μη νόμιμες Βεβαιώσεις Κυρίας Χρήσεως.

5. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Τμήμα Συνεταιρισμών να ελέγξει τα ως άνω καταγγελλόμενα, να πραγματοποιήσει διαχειριστικό έλεγχο, διότι εκτός των ως άνω η Ε.Σ.Θ.Π. ενεργεί κατά το δοκούν, όπως προσλαμβάνει ρουσφετολογικά προσωπικό (πολλοί είναι συγγενείς και συγχωριανοί του Προέδρου του Δ.Σ.) και παραχωρεί δωρεάν εφόρου ζωής σπίτια (Βλυχάδα), όπως και καταστήματα της Ένωσης, και προφανώς συμβαίνουν και άλλα που μου τα έχουν καταγγείλει, αλλά δεν έχω αποδείξεις.

6. Ο κος Δήμαρχος Θήρας να ελέγξει όλα τα καταγγελλόμενα κατά των δύο Αντιδημάρχων, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θήρας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας και να ενεργήσει τα νόμιμα, άλλως θα είναι και αυτός συνυπεύθυνος.

 1. Το αυτό πρέπει να πράξει και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία οφείλει να ελέγχει τις ενέργειες των αιρετών οργάνων (Δημάρχους – Αντιδημάρχους κ.λ.π.).

8. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα να ενεργήσουν τα νόμιμα, άλλως η σιωπή τους θα θεωρηθεί συνευθύνη.

9. Η Εισαγγελία Νάξου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενεργήσει τα νόμιμα, διότι οι ως άνω έχουν τελέσει πλην άλλων τα αδικήματα της απάτης με πολλαπλούς τρόπους, της ψευδούς Βεβαιώσεως, της παραβάσεως καθήκοντος, της απιστίας στην Υπηρεσία κ.λ.π..

Έχω στην διάθεσή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου όλα τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, καθώς και άλλα που δεν αναφέρω, που αποδεικνύουν την αλήθεια των ισχυρισμών μου.

Σημειώνω ότι, ήδη έχω ενημερώσει προφορικά, για το παράνομο των ενεργειών τους :

1. Τον κο Νικόλαο Καμπουράκη, Αντιδήμαρχο.

2. Τον κο Κωνσταντίνο Δαρζέντα (Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας).

3. Τον κο Σταύρο Καβαλάρη, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Γ.Π. Θήρας.

4. Τον κο Άγγελο Αργυρό, Πολιτικό Μηχανικό.

5. Τον κο Νικόλαο Χρήστου, Μηχανολόγο.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας και να με ενημερώσετε εγγράφως γι’ αυτές”.

8 Απαντήσεις

 1. Ο/Η Νίκος Βαρβαρήγος λέει:

  Αξιότιμε κύριε Γαβρίλη.
  Θέλεις να χτυπήσεις το γάιδαρο και βαράς το σαμάρι. Αν έχεις κότσια, να τα βάλεις με τον ίδιο τον Καφούρο και όχι με τους 1.000 περίπου αγρότες – μέλη των Συνεταιρισμών και τους εργαζόμενους στην Ένωση με τις οικογένειές τους. Όλα αυτά που λες, ακόμα κι αλήθεια να είναι, θα έστεκαν αν είχαν γίνει για προσωπικό όφελος. Μπορείς να καταγγείλεις ότι ένας από όλους αυτούς που αναφέρεις ή ο πρώην πρόεδρος (γιατί το ξεκινάς από πολύ παλιά) έχει βάλει 1 λεπτό στην τσέπη του; Όχι βέβαια, γιατί και ο Σκοπελίτης τότε και ο Καφούρος τώρα το μόνο συμφέρον που έχουν είναι η ανάδειξη του κρασιού της Σαντορίνης και το αξιοπρεπές εισόδημα του αγρότη. Ενοχλεί φαίνεται και σένα πολύ το ότι ο Συνεταιρισμός μας είναι ένας από τους 3-4 υγιείς στην Ελλάδα, και έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή ένωση σαν πρότυπο. Κρίμα!!! Θεωρώ ότι είσαι ΑΝΑΞΙΟ μέλος του!!!

 2. Ο/Η Λευτέρης λέει:

  Αγαπητέ Νίκο,
  το όφελος δεν προσμετράται μόνο σε χρήμα, το χρήμα είναι το μέσο για να προσποριστείς άλλα οφέλη, που εδώ προκύπτουν απευθείας. Πέρα όμως από τα οφέλη, στην χώρα που ο Σωκράτης ήπιε κώνειο γιατί έπρεπε να τηρήσει τους νόμους της, εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους επιλεκτικά; Μη εφαρμογή στους συνεταιρισμούς, μη εφαρμογή στους γνωστούς, μη εφαρμογή στους διάφορους “χορηγούς”; Αναρωτιέμαι αν η συνέπεια αυτού του είδους εφαρμογής των νόμων δεν είναι ακριβώς η Σαντορίνη του σήμερα, ο καθένας κάνει ότι θέλει και κονομάει είτε σαν τυχοδιώκτης, είτε σαν κουτοπόνηρος χωριάτης.
  Με εκτίμηση στο πρόσωπο σου, αλλά διαφωνώντας στην προσέγγιση σου.

  • Ο/Η Νίκος Βαρβαρήγος λέει:

   Αγαπητέ Λευτέρη,
   αν και σε ανώνυμους δε θα έπρεπε να απαντήσω, σου λέω ότι όλα όσα αναφέρονται στην καταγγελία είναι ανυπόστατα και θα καταρρεύσουν στο δικαστήριο. Η Ένωση είναι καθ’ όλα ΝΟΜΙΜΗ. Τίποτα άλλο.

   • Ο/Η Λευτέρης λέει:

    Δεν θέλω να το μετατρέψουμε σε απαντήσεις και ελπίζω ότι είναι το τελευταίο σχόλιο. Εκτός από χώρα του Σωκράτη η Ελλάδα είναι και πατρίδα της λογικής. Εαν όλα είναι νόμιμα στην Ένωση, πρέπει να στείλει στην δικαιοσύνη κατ’ αρχήν την υπάλληλο που ανακαλεί την πράξη που εξέδωσε το 2010 ως παράνομη το 2016! Περιμένω με ανυπομονησία να το πράξει αποδεικνύοντας την νομιμότητα της.

 3. Ο/Η Ελευθέριος Γαβρίλης λέει:

  Κύριε Βαρβαρήγο,
  Περίμενα την αντίδραση ότι στρέφομαι δήθεν κατά των αγροτών, αλλά όχι από εσένα. Προφανώς ως εργαζόμενος στην Ένωση σε πίεσαν να το κάνεις.
  Ρωτάς αν έχω τα κότσια να κάνω κάτι. Στην 32 χρόνια καριέρας μου έχω αποδείξει αν έχω τα κότσια να τα βάλω με οποιονδήποτε.
  Θυμάσαι και συ και άλλοι ότι τα είχα βάλει με Υπουργό στην παντοδυναμία της υπερασπιζόμενος συνάδελφό μου όταν πίστευα ότι αυτός είχε δίκαιο.
  Ξέρεις ότι υπερασπίζομαι τώρα τελευταία ένα Βούλγαρο κόντρα στα θέλω της Θηραϊκής Κοινωνίας, χωρίς να υπολογίζω κόστη κ.λ.π..
  Ποτέ, σε καμία υπόθεσή μου δεν έκανα πίσω, αντίθετα όταν δεχόμουνα παρεμβάσεις, γινόμουνα σκληρότερος. Αυτό δυστυχώς πέτυχες και εσύ.
  Κύριε Βαρβαρήγο, είστε οινοποιός υπάλληλος της Ένωσης.
  Σας ερωτώ λοιπόν τα καφέ, οι συνεστιάσεις, οι γάμοι, οι βαπτίσεις, τα συνέδρια είναι έργο αγροτών ; Οι αγρότες από αυτά έχουν καρπωθεί έστω και ένα (1) Ευρώ ; Αντίθετα άλλοι έχουν καρπωθεί δημόσια προβολή κάνοντας δεξιώσεις στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και ανώφελα ταξίδια σε Αυστραλία, Καναδά κ.λ.π. προβάλλοντάς τα μάλιστα με φωτογραφίες στα Μ.Μ.Ε..
  Κάποιοι άλλοι καρπώνονται προσλαμβάνοντας προσωπικό, είτε συγγενείς τους, είτε συγχωριανούς τους για να δημιουργούν εκλογικό μηχανισμό. Μόνον από το Βουρβούλο έχουν προσληφθεί και εργάζονται στην Ένωση 15 άτομα!
  Αυτά δεν πρέπει κάποτε να σταματήσουν κε Βαρβαρήγο ;
  Όμως ουδέποτε, ούτε εσείς, ούτε άλλο μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης έχει εναντιωθεί για τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης που στην ουσία έχει γίνει ιδιωτικό μαγαζάκι και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
  Ξέρετε ότι έκανα Αίτηση στην Ένωση να μου δώσει έγγραφα και το αρνήθηκε ;
  Ξέρετε ότι μέλη της Γ.Σ. της Ένωσης έχουν ζητήσει έγγραφα, όπως τον απολογισμό και δεν τον δίνει ο Πρόεδρος ;
  Ξέρετε ότι δεν γίνονται συνεδριάσεις Δ.Σ. παρά ελάχιστες ;
  Ισχυρίζεσαι ότι επειδή δεν μπορώ να δείρω τον γάιδαρο, δέρνω το σαμάρι.
  Απλά σου υπενθυμίζω ότι τον Δήμαρχο τον κρίνει κάποιος για τον τρόπο που δημαρχεί, τον Πρόεδρο της Ένωσης για τον τρόπο που διοικεί αυτήν, όπως γίνεται άλλωστε και με όλα τα Δημόσια Πρόσωπα.
  Όλοι αγαπητέ κε Βαρβαρήγο πρέπει να εναντιωνόμαστε όταν βλέπουμε ανομία από αυτούς ειδικά που θα έπρεπε να εμπνέουν με τις ενέργειές τους την νομιμότητα.
  Δεν είχες την ίδια ευαισθησία κε Βαρβαρήγο να εναντιωθείς όταν ο κος Μάρκος Καφούρος, εκτός από Πρόεδρος της Ένωσης, αναλάμβανε και Αντιδήμαρχος του Δήμου Θήρας και έτσι οι όποιες αντιπαραθέσεις δημιουργούσε στην θέση του αυτόματα βάρυναν και την Ένωση.
  Μήπως κύριε Βαρβαρήγο αναρωτηθήκατε ποτέ αν κάποιοι χρησιμοποιούν την Ένωση ως εφαλτήριο για τις πολιτικές τους επιδιώξεις ;
  Τελειώνοντας, θέλω να αναρωτηθείτε από πόσους ελεύθερους επαγγελματίες (καφέ, κάβες, οινοποιούς, δεξιώσεις γάμων κ.λ.π.) έχει κλέψει δουλειά η Ένωση και θέλω να σας πω ακόμη να μην εκστομίζετε έτσι αβίαστα εκφράσεις όπως ΑΝΑΞΙΟΣ, διότι τέτοιου είδους εκφράσεις είναι ποινικά κολάσιμες όταν στρέφονται κατά οποιουδήποτε πολίτη και ειδικά κατά Δικηγόρου γιατί πέραν των άλλων σας αναφέρω ότι δεν είμαι καν μέλος της Ένωσης.

  Φιλικά
  Ελευθέριος Γαβρίλης

  • Ο/Η Νίκος Βαρβαρήγος λέει:

   κύριε Γαβρίλη,
   κατ’ αρχή με προσβάλλετε. Δεν είμαι ούτε άβουλο, ούτε άλογο ον για να με “πιέσουν” να κάνω κάτι. Ήταν αυθόρμητο, είναι αυτό που πιστεύω και είναι στα πλαίσια του όρκου μου να δουλεύω για τον αμπελώνα της Σαντορίνης και για το σαντορινιό αμπελουργό.
   2. Για το ποιους υποστηρίζετε ας σας κρίνει η κοινωνία όχι εγώ.
   3. Οι αγρότες καρπώνονται από εκεί. Αυτό φαίνεται στην υψηλή τιμή των σταφυλιών. Από εκεί όμως γίνονται και διάφορες επενδύσεις στο οινοποιείο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η τεχνολογία προχωρά και δεν είναι δυνατό να μείνουμε στο 1992… Πώς έρχονται όλες αυτές οι διακρίσεις στα κρασιά μας;
   4. Όσο για τα ταξίδια, ρωτήστε όλους τους άλλους οινοποιούς της Σαντορίνης και μη, που τα κάνουν, αν είναι απαραίτητα. Το σίγουρο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά είναι επιδοτούμενα και δεν επιβαρύνουν την Ένωση.
   5. Για τους εργαζόμενους δεν ήξερα ότι οι Βουρβουλιανοί δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία.
   6. Η Διοίκηση της Ένωσης κάνει το πάν για να είναι η Ένωση εκεί ψηλά που βρίσκεται και καλώς το κάνει κατά τη γνώμη μου.
   7. Ωραία “πρέπει να εναντιωνόμαστε όταν βλέπουμε ανομία”. (Εδώ όσα καταγγέλλετε άνομα, θα αποδειχτεί περίτρανα στο δικαστήριο ότι είναι νόμιμα.) Όμως αν πάρετε την Καλντέρα από το Φανάρι της Οίας μέχρι το Φάρο Ακρωτηρίου μόνο το οινοποιείο της Ένωσης είδατε; Γιατί δε μιλάτε και για τους υπόλοιπους;
   8. Για τη θέση του προέδρου της Ένωσης υπενθυμίζω ότι ναι δεν είχα εναντιωθεί, αντιθέτως ανοικτά μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην Ένωση τον είχαμε στηρίξει με επιστολή στον τότε περιφεριάρχη.
   9. “έχει κλέψει δουλειά η Ένωση”. Με αυτό το σκεπτικό πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κλέψει δουλειά από την Ένωση; Ελεύθερη αγορά έχουμε και ο καθένας κάνει την επιλογή του.
   10. Αν δεν είστε μέλος συνεταιρισμού, ταπεινά ζητώ συγνώμη.

 4. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  συνχαρητηρια κ γαβριλη ειμαι ενας μικρος πωλητης κρασιων στα φηρα πουλαγα το χρονο 20 με 30 κιβωτια κρασιων της ενωσης στα φηρα σε ξενους επισκεπτες του νησιου κρουαζιερας πιο πολυ ..ο πελατης επινε ενα κρασι στην καφετερια διπλα μου παραδιπλα μου κι εστιατορας μου εστελνε που και που εΤΩΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΠΙΝΕΙ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΕΝ ΑΓΟΡαζει κρασι απο μενα ……Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΔΕΝ ΠΙΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ .ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΤΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ……ΑΓΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΑΠ ΕΥΘΕΙΑ Σ) ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ …..ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΓΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 15 ΠΟΥΛΜΑΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΝΑΓΑΝ ΚΡΑΣΙ .ΕΓΩ ΑΝ ΠΑΩ Ο ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ …ΔΕΝ ΓΝΟΡΙΖΩ ΜΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΟΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ..ΜΠΟΡΕΙ….ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΛΑΘΟΣ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΠΙΑΣΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΦΗΡΑ……ΧΑΝΩ ΕΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΝΕΙ Ο ΓΕΙΤΩΝΑΣ ΜΟΥ Ο ΠΑΡΑΓΕΙΤΩΝΑΣ ΜΟΥ ,,ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΧΑΝΕΙ Ο ΑΓΟΓΙΑΤΗΣ (ΜΟΥΛΑΡΑΣ} ΧΑΝΕΙ ΟΛΗ Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ … …..ΣΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Κ ΓΑΒΡΙΛΗ .ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΟΝ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ Κ ΓΑΒΡΙΛΗ ΝΑ Κ=ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΣΕΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ .ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΡΩΝΕ ΠΙΝΟΥΝ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΑΣ.

 5. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΝΕΖΗΣ λέει:

  ΔΥΣΤΗΧΩΣ Η ΑΓΝΟΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΣΕΝΑ “ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ¨ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ . Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΓΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ . ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΗΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ . Η ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΚΕΡΝΑΕΙ ΚΡΑΣΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΑΚΕΤΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ .ΑΡΑ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .ΑΡΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΛΕΦΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΒΕΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ . Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΥΛΑΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΜΠΟΡΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ . ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΓΙΝΑΤΕ ΕΣΕΙΣ “ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ” ΤΙΜΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ ΑΓΡΟΤΗ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΝΕΙ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ??? ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΞΕΣΤΟΜΙΖΕΙΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !! ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *