ΕΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Μ. ΡΟΥΣΣΟΥ

 

 

 

 

 

Φωτογραφία: Ιπποκράτης Αλεξίου

“Ένας λογαριασμός (τράπεζα ΑΛΦΑ 623002002023050) αποκλειστικά υπέρ του νοσοκομείου Σαντορίνης.

Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ 4368/2016 για το νοσοκομείο Σαντορίνης στο άρθρο 66 προβλέπει την τήρηση λογαριασμού υπέρ του νοσοκομείου Σαντορίνης. Όποια χρηματική δωρεά κατατίθεται σε λογαριασμό που ανοίγεται κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού υποχρεωτικά διατίθεται υπέρ του νοσοκομείου Σαντορίνης. Κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού έχει ανοιχθεί προς το παρόν μόνο ένας λογαριασμός στην τράπεζα ΑΛΦΑ Σαντορίνης με αριθμό 623002002023050.

Μόνο του συγκεκριμένου λογαριασμού (ΑΛΦΑ 623002002023050) τα χρήματα διατίθενται αποκλειστικά και υποχρεωτικά υπέρ του νοσοκομείου Σαντορίνης.

Η ΑΕΜΥ έχει και άλλους λογαριασμούς αλλά οι δωρεές σε αυτούς τους άλλους λογαριασμούς δεν διατίθενται υποχρεωτικά για το νοσοκομείο Σαντορίνης.

Όλη η Σαντορίνη ομονοούσα οραματίστηκε και αγωνίστηκε σκληρά για τη δημιουργία και λειτουργία του νοσοκομείου. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στο νοσοκομείο και να το υποστηρίζουμε. Ένας τρόπος είναι η κατάθεση χρηματικών δωρεών στο λογαριασμό 623002002023050 της τράπεζας ΑΛΦΑ. Ο δωρητής μπορεί να ζητά να αναγράφεται στο παραστατικό της τράπεζας ΑΛΦΑ ο συγκεκριμένος σκοπός για τον οποίο κάνει τη δωρεά.

Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τα ενοίκια των γιατρών. Όλοι μας μπορούμε να καταθέσουμε τουλάχιστον ένα ευρώ για τα ενοίκια των γιατρών”.