ΕΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Μ. ΡΟΥΣΣΟΥ           “Ένας λογαριασμός (τράπεζα ΑΛΦΑ 623002002023050) αποκλειστικά υπέρ του νοσοκομείου Σαντορίνης. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ 4368/2016 για το νοσοκομείο Σαντορίνης στο άρθρο 66 προβλέπει την τήρηση λογαριασμού υπέρ του νοσοκομείου Σαντορίνης. Όποια χρηματική δωρεά κατατίθεται σε λογαριασμό που...