“ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ LED”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

 

 

«Εκτός Ημερησίας Διάταξης και εκτός κάθε λογικής συνεχίζεται ο διαγωνισμός για τα LED από την Περιφερειακή Αρχή»

Στην Ημερήσια Διάταξη των 62 θεμάτων και των 14 Εκτός Ημερησίας Διάταξης της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (14-12-2018), συζητήθηκε η συνέχιση του διαγωνισμού των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

Η εισήγηση εστάλη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση ως Εκτός Ημερησίας Διάταξης και προτάχθηκε για συζήτηση όλων των θεμάτων Εντός και Εκτός Ημερησίας Διάταξης.

Καταψηφίσαμε την εισήγηση για τους ακόλουθους λόγους:

1. Παρακάμφθηκε το κατ’ εξοχήν αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, δηλαδή η Επιτροπή Διαγωνισμού και η εισήγηση έγινε από έναν Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Επιλέχθηκε δηλαδή μονοπρόσωπο όργανο, αντί του τριμελούς για να κάνει δεκτές τις διευκρινήσεις της εταιρείας, άγνωστο με ποια νομική βάση και διοικητική διαδικασία.

2. Η εισήγηση η οποία έκανε δεκτές τις διευκρινήσεις της εταιρείας επί της προσφοράς της, βασίστηκε σε Απόφαση κατά πλειοψηφία που ελήφθη στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Απόφαση αυτή στηρίχθηκε σε προφορική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Περιφέρειας για προσφυγή στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016 σχετικά με τις ουσιώδεις και επουσιώδεις αποκλίσεις των δειγμάτων.

Το συγκεκριμένο όμως άρθρο δε βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή διότι κάνει λόγο για: «ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74),…κτλ.»

3. Εκ μέρους της πλειοψηφίας στοχοποιήθηκαν οι υπάλληλοι-μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι οποίοι απέρριψαν όλες τις εταιρίες με το 1ο πρακτικό τους, και αναπαρήχθησαν οι ισχυρισμοί εναντίον τους που περιέχονταν στο γραπτό υπόμνημα της εταιρείας.

Μέλος της οικονομικής επιτροπής μάλιστα ανέφερε ότι τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού ψεύδονται και εξυπηρετούν σκοπιμότητες!!!

Κάτι που θεωρούμε ανυπόστατο, απαράδεκτο και που πιθανότατα υποκρύπτει προσπάθεια εκφοβισμού.

4. Στη συνεδρίαση υποστηρίξαμε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος οφείλει να ληφθεί υπόψη ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των LED προκαλεί κατακόρυφη πτώση των τιμών των προϊόντων τεχνολογίας, όπως είναι τα LED και ότι θα είναι προς το συμφέρον της Περιφέρειας η επαναδημοπράτηση με επικαιροποίηση των τιμών.

Και ενώ το Περιφερειακό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του στη Ρόδο (27/11/2018), αποφάσισε ομόφωνα να γίνει η επόμενη συνεδρίαση πάλι στη Ρόδο με θέμα το συγκεκριμένο διαγωνισμό των LED με την παρουσίαση πλήρους φακέλου ώστε να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα όλα τα μέλη του συμβουλίου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, αντ’ αυτού το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία του Περιφερειάρχη ο οποίος επαίνεσε τα μέλη της πλειοψηφίας που υπερψήφισαν και προσέβαλε τα μέλη της μειοψηφίας χαρακτηρίζοντας τη διαφορετική τους άποψη ότι είναι «ηθικά και διοικητικά καταδικαστέα και νομικά απαράδεκτη».

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι επιθυμία μας είναι η υλοποίηση του έργου με τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή και επωφελή για την Περιφέρεια και για την καθημερινότητα των κατοίκων της Ρόδου. Αν είχαν εισακουστεί οι ενστάσεις και οι προτάσεις μας εδώ και 1 περίπου χρόνο κατά την 1η απόπειρα να δημοπρατηθεί το έργο, σήμερα θα έβαινε στην ολοκλήρωση του. Συνεπώς, είναι οι επιλογές της ίδιας της Περιφερειακής Αρχής οι οποίες το υπονομεύσουν, και όχι η άσκηση εποικοδομητικής και ουσιαστικής αντιπολίτευσης, η οποία και αποτελεί καθήκον μας.

Πρόταση μας από την προηγούμενη ήδη συνεδρίαση αποτελεί η αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί απόρριψης όλων των προσφορών, η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και η επαναδημοπράτηση του με επικαιροποιημένες τιμές.

Τα μέλη της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑΙ

Γιάννης Δεκαβάλας, Αρχιπέλαγος Δημιουργίας

Τζώρτζης Μακρυωνίτης, Αρχιπέλαγος Δημιουργίας

Άννα Μαυρουδή, Νησιωτική Ανατροπή”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *