ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ Ή ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

 

“Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν
να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες
στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, να υποβάλουν τη
σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 12ης
Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 24 η ώρα της 14ης Δεκεμβρίου 2020. Το Μητρώο αυτό
που τηρείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο
έως και τον Αύγουστο 2021.

 

Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών
στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με
προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με
ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

 

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο
γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την Αττική και στις κατά τόπους Περιφερειακές
Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν
μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Στο Μητρώο ΙΣ Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, κατά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν
επαγγελματίες ερευνητές που ήδη διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με
δραστηριότητα ερευνητή ή/και επέκταση προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του
ερευνητή.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των επικείμενων Απογραφών ΓεωργίαςΚτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, οι οποίες θα διενεργηθούν κατά
το έτος 2021, καταρτίζονται ειδικές εφαρμογές υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Μέσω των εφαρμογών αυτών οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα
μπορούν, πέραν των ερευνών που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες
κατωτέρω, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή και στις ανωτέρω
Απογραφές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *