4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

42-52 ΕΚ. € TO EKTIMVMENO SYNOLIKO KOSTOS

 

 

“Η Άβαξ σε συνεργασία με τις εταιρείες Θαλής και Motor Oil, η Intrakat, η Μυτιληναίος και η Τέρνα Ενεργειακή είναι οι 4 φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΣΔΙΤ «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας», αξίας 52,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

 

Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σαντορίνης για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων.

 

Το ακριβές χρονικό διάστημα της Σύμβασης Σύμπραξης θα καθορισθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Το έργο ΣΔΙΤ, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από:

  • Τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής.
  • Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
  • Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
  • Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης

 

 

Βάσει της προκήρυξης η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει καταρχήν με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ). Εξετάζεται εντούτοις η πιθανή συμμετοχή του Δημοσίου Φορέα στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, με την καταβολή ποσού, το όποιο εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από ευρωπαϊκή ή και εθνική χρηματοδότηση.

 

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του Έργου. Η τυχόν Χρηματοδοτική Συμβολή θα προσδιοριστεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στη Σύμβαση Σύμπραξης και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

 

 

Ο Δημόσιος Φορέας, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ΙΦΣ περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες, έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτική συμμετοχή του Δημόσιου Φορέα στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό κατά μέγιστο 60% (ήτοι 8,5 εκατ. ευρώ, ως μέγιστη ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής, προ ΦΠΑ), έως το ποσό των 33,7 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ.

 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου Φορέα στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής το συνολικό ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου προς τον ΙΦΣ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, εκτιμάται ενδεικτικά στα 42,7 εκ. ευρώ προ ΦΠΑ κατά μέγιστο (52,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Ο προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας θα οριστικοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στους Υποψηφίους με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών κατά το ΙΙ Στάδιο της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

Το έργο προωθεί ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου”.

 

Πηγή: Τέτη Ηγουμενίδη- Ναυτεμπορική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *