Ετικέτα: παύση εργασιών

ΠΑΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ     “Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει όλους τους δημότες και κατοίκους της Σαντορίνης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού καθαριότητας (απόφαση Δ.Σ. 168/ 06-06-2011), δεν επιτρέπεται στην περιοχή της καλντέρας να γίνονται οικοδομικές εργασίες (συγκεντρώσεις – μεταφορές – εκσκαφές χωμάτων και...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ,       Σε προσωρινή παύση εργασιών, έχει προχωρήσει ο ανάδοχος της “Αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιρίου του πρώην κοινοτικού καταστήματος Έξω Γωνιάς Δήμου Θήρας”. Με έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αποφάσισε: “ Να γίνει δεκτό το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής...