ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

19 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 21η του μήνα Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Εκτέλεση της υπ’ αρ. 85/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου.
 1. Εξουσιοδότηση προέδρου Δ.Λ.Τ. Θήρας για την απόκριση στα αιτήματα εξαίρεσης βάσει της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 «Περί Ευκολιών Υποδοχής Καταλοίπων Πλοίων».
 2. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται στη χερσαία ζώνη του όρμου Φηρών για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας.
 3. Έγκριση χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Επισκευή Προβλήτας Όρμου Αμμουδίου Οίας ν. Θήρας».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και χρονοδιαγράμματος για το έργο: «Αποκατάσταση προβλήτας Ρίβας ν. Θηρασίας». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29η
 5. Συζήτηση επιστολή κ. Κυριαζή με θέμα «Λήψη απόφασης δημιουργίας νέου επιβατικού/εμπορικού λιμένα στον Δήμο Θήρας».
 6. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Πύλη Διαφυγής Βλυχάδας».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών α Αμοιβή για την διαχείριση (βεβαίωση & είσπραξη) των διοικητικά παραχωρηθέντων λιμενίσκων από το Δήμο Θήρας β Αμοιβή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμένων Αθηνιού – Φηρών γ Αμοιβή Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμένων Αθηνιού – Φηρών δ Αμοιβή Συμβούλου Διαχείρισης Αποβλήτων ε Ανάθεση Τεχνικής Υποστήριξης , Υπηρεσίες Μηχανικού στ Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. ζ Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένων η Δαπάνη για εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου. θ Οργάνωση και διαμόρφωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του ΔΛΤ. Θήρας ι Παροχή Λογιστικών Φορολογικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών ια Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης υπηρεσίες συμβούλου για τον προϋπολογισμό, τις συνεδριάσεις Δ.Σ. κτλ ιβ Συντήρηση λογισμικού προγράμματος αφίξεων αναχωρήσεων Κ/Ζ. ιγ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ιδ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δ.Λ.Τ. Θήρας. ιε Σύμβουλος υποστήριξης στον σχεδιασμό και στην διαχείριση του προγράμματος αναπτυξιακών δράσεων 2018 του Δ.Λ.Τ. Θήρας. ιστ Αμοιβή για την διαχείριση (βεβαίωση & είσπραξη) των διοικητικά παραχωρηθέντων λιμενίσκων από το Δήμο Θήρας
 8. Επαύξηση ισχύος Βλυχάδας.
 9. Αίτημα επιτροπής παραλαβής καθαριότητας 3/8/2018 για την ενεργοποίηση του άρθρου 6.1 της διακήρυξης.
 10. Επισκευή τοιχίου και αντικατάσταση αρμών διαστολής στην κλειστή Αίθουσα Αναμονής Επιβατών στο λιμάνι του Αθηνιού ν. Θήρας.
 11. . Επισκευή ανοικτού κτηρίου αναμονής επιβατών στο λιμάνι του Αθηνιού.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων ταμειακής διαχείρισης των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2018.
 13. Έγκριση 3ου λογαριασμού για το έργο: «Επισκευή Ανωδομής Τμήματος Λιμένα Αθηνιού ν. Θήρας»
 14. Έγκριση 1ου λογαριασμού για το έργο «Επισκευή Προβλήτας στον όρμο Φηρών στη θέση Άγιος Νικόλαος».
 15. Απόφαση διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Θήρας, με αριθμό 27/2018.
 16. Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 17. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 19. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δ.Λ.Τ. Θήρας στην δικάσιμο της 12ης Φεβρουαρίου 2019.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *